MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.17 / dotaz č. 79449
Dobrý den, potřeboval bych vědět, co se všechno skrývá pod položkou na faktuře pod názvem "Položky nezávislé na množství". Jsme u ČEZ Prodej, s.r.o., bydlíme v Teplicích. Jedná se mi o spotřebu společných prostor v domě a tak bych potřeboval znát cenu všech položek co jsou spojené s odběrem kW a položek, které jsou stálé bez ohledu na odběr kW. Pro společné prostory je instalován 15A jistič. Momentálně máme účtováno 73,52 Kč/měs tedy 877,21Kč za rok bez DPH a odběr činil 184kW.
Také bych potřeboval vědět, jak roste cena elektřiny pro společné prostory, když například dojde k navýšení spotřeby z průměrných 60kW ročně na 150-200kW ročně. Zvedají se pouze zálohy nebo roste i cena za kW nebo jiné související položky?
Děkuji
Vážený pane,
správnost faktury a výši jednotlivých položek si můžete zkontrolovat na kalkulátoru Energetického regulačního úřadu (ERÚ): http://faktura.eru.cz/

Cena elektřiny závisí na tarifu, který máte sjednaný - najdete ho na faktuře. Ve vašem případě to asi bude tarif C01d nebo C02d. Protože máte spotřebu velmi malou, bude pro vás asi výhodnější sazba C01d.
Celková cena se skládá z několika položek.

Položky, které nezávisí na spotřebě:
- platba za jistič (podle tarifu a velikosti jističe) [...Kč/měsíc]
- platba za činnosti operátora trhu [4,90 Kč/měsíc]
- platba odběrné místo (smluvní cena s ČEZ Prodej, s.r.o.) [dle ceníku 55 Kč/měsíc]


Na spotřebě závisí tyto položky:
- platba za silovou elektřinu (smluvní cena s ČEZ Prodej, s.r.o.) [....Kč/kWh]
- platba za distribuci - cenu stanovuje ERÚ pro jednotlivé tarify [...Kč/kWh]
- platba za systémové služby - cenu stanovuje ERÚ [0,09394 Kč/kWh]
- platba na podporu obnovitelných zdrojů - cenu stanovuje ERÚ [0,495 Kč/kWh]
- daň z elektřiny - stanovena zákonem - [0,0283 Kč/kWh]

K součtu všech položek se samozřejmě připočítává ještě DPH.

Cena elektřiny nezávisí na spotřebě. I když vám tedy stoupla spotřeba ve společných prostorách, budete platit stále stejně za položky nezávislé na spotřebě (za jistič a další) a zvýší se jen celková platba podle spotřebovaných kilowatthodin.

Dodavatel elektřiny může zvýšit zálohy, abyste neměli koncem roku velké nedoplatky. Výši záloh lze po dohodě s dodavatelem upravit.

S pozdravem
K. Srdečný