MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.4.17 / dotaz č. 79579
Dobrý den,
mohli byste mi prosím poradit, jak mohu zkontrolovat výpočet korekčních jednotek ve vyúčtování tepla za rok 2016? Celk. započ. podl. plocha domu je 680,94 m2, celkový počet spotřebních jednotek 37871,6138. Prosím na příkladu bytu A: celk. započ. podl. pl. bytu 33,82 m2, spotřební jednotky 4063,8225, korekční jednotky byly stanoveny na -903,2010, výsledné jednotky po korekci tedy 3160,6215. Byt B: celk. započ. podl. pl. bytu 33,82 m2, spotřební jednotky 783,5150, korekční jednotky byly stanoveny na 470,3140, výsledné jednotky po korekci 1253,8290. Je to tak správně?
Jeden příklad je byt s topením nad průměr, jeden pod průměr. Předem děkuji za objasnění, podle něj bych měla být schopna vyúčtování jednotlivým družstevníkům objasnit.
Nevím jestli je to správně, z těchto údajů to nelze stanovit - bohužel vůbec není patrné co počítáte musím odpovědět pouze obecně ke koeficientům pro vyúčtování
Koeficienty pro vyúčtování stanovuje firma, která vyúčtování provádí. Tyto koeficienty by měla zohledňovat jednak polohu jednotlivých místností v domě ( středové místnosti, rohové místnosti, místnosti pod střechou či nad vchodem a pod.) a dále polohu jednotlivých místností vzhledem ke světovým stranám. Vzájemný poměr velikosti jednotlivých koeficientů by měl odpovídat poměru tepelných ztrát jednotlivých místností. Správnost jejich velikost je možno určit pouze vzájemným porovnáním koeficientů použitých pro jednotlivé místnosti jednotlivých bytů s přihlédnutím k poloze místností v domě a vzájemným porovnáním nákladů. Hlediskem správnosti je pak náklad na vytápění, který my měl být pro stejně veliké byty a pro stejnou intenzitu vytápění porovnatelný. tzn. obdobná měrná cena vztažená na 1m2 podlahové plochy bytu.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - tisk