MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.4.17 / dotaz č. 79653
Dobrý den,

při koupi RD s instalovanou FVE na střeše se níže dočítám, že úspěšná žádost o novou licenci včetně zeleného bonusu na nového majitele by měla být proveditelná.

Chci se zeptat, jak je to s případnou daní z příjmu. Zda je možné nebo obvyklé, aby se licence na FVE převáděla bezúplatně. Mohlo by se totiž stát, že by to pak finanční úřad posoudil jako darování a mohl by nabyvateli vyměřit 15% daň z příjmu (dříve darovací daň, která je v současné době zrušena) z hodnoty licence stanovené následně pro potřeby vyměření daně znaleckým posudkem.

Děkuji.
Vážený pane,

pokud kupujete stávající FVE, pak dosavadní majitel ukončí svoji licenci a vy si zažádáte o licenci vlastní. Licence se totiž vydává konkrétní fyzické nebo právnické osobě a nelze ji mezi osobami převádět. Z tohoto důvodu je bezpředmětné řešit hodnotu licence.

Pouze za situace, kdy byste kupoval právnickou osobou (firmu), která má vydanou licenci, by mohla být licence nějakým způsobem zahrnuta do celkové hodnoty dané firmy.

Při žádosti o novou licenci uvedete datum uvedení FVE do provozu. Toto datum je rozhodující pro výši výkupních cen nebo zelených bonusů. Od tohoto data se také počítá doba, po kterou podpora trvá. Například pokud byla FVE spuštěna v roce 2008, můžete uplatnit nárok na výkupní cenu ve výši 13,46 Kč/kWh + meziroční zvýšení, a to následujících 6 let (do roku 2023).

Informace k žádosti o licenci najdete na stránkách ERÚ:
http://www.eru.cz/cs/licence/informace-pro-zadatele

Pokud jde o FVE s výkonem do 10 kW, můžete ji provozovat i bez licence. V tom případě ale nemůžete využívat zelené bonusy nebo výkupní cenu. Naopak byste musel zamezit jakékoli dodávce elektřiny z FVE do sítě. To asi nebude výhodné.

Přejeme slunné dny!
L. Bradnová, K. Srdečný


Odpovídá:  Ing. Lenka Bradnová* - tisk