MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.5.17 / dotaz č. 80412
Dobrý den ,
mohli byste mí prosím poradit , jak mohu zkontrolovat výpočet ceny teplé vody (cena jednotky) ve vyúčtování tepla za rok 2016 ? (Využiti služeb od 1.9.2016 do 31.12.2016) .
Bydlím v Brně-sever , teplo je od Brněnskych tepláren , správcem domu je ÚMČ Brno-sever . Dle vyučtovani : podlahova plocha TV-voda – 945,33 m3, náklad na ohřev TV je 51798,98 Kč, spotřeba 72,4560 GJ, jednotková cena 714,90 kč/GJ.
Základní složka 30% - 15539,69 kč, cena jednotky 16,44 kč.
Spotřebni složka 70% - 36259,29 kč, cena jednotky – 733,61 kč. Suma jednotek je 49,4260 m3 . Je to tak správně ? Cena za 1m3 teplé vody je 733,61 kč, což je vice jak 1GJ . Předem děkuji Vam za objasnění .
Dobrý den,

Bohužel ze zadaných údajů nelze přesně určit, zda je výpočetní postup proveden správně. Při žádosti o vyúčtování, by mělo být možno obdržet i podrobné vyúčtování, ve kterém jsou vidět jednotlivé položky a postupy výpočtu jsou dohledatelné.
Do ceny za teplo a teplou vodu vstupují i parametry a koeficienty závislé na bytu. Dále je otázkou, jakým způsobem je započtena platba za vodu pro její ohřev. Z tohoto důvodu doporučuji obrátit se přímo s žádostí na správce o vysvětlení vyúčtování.
Je obtížné porovnat GJ s m3. Dá se ale předpokládat, že na ohřev 1m3 teplé vody, by v ideálním stavu mělo být potřeba zhruba 0,33 GJ tepla. Tento výpočet vychází z kalorimetrické rovnice E=mc(T2-T1). Pro názornost při výpočtu ohřevu 1000 l vody o 75°C.
E = 1 000 x 4 180 x 75 = 313 500 000 J = 0,313 GJ. Toto je ale ideální stav, kdy není uvažováno s žádnými ztrátami při předání tepla, distribuci, cirkulaci atp.

S pozdravem
Ing. Roman Pliska
Odpovídá:  Ing. Roman Pliska* - tisk