MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.17 / dotaz č. 80954
Dobrý den,
jsme jeden bytový dům, napojeni na jeden uzel vytápění. Dům má 3 vchody - 3 SVJ (6 bytů/SVJ). Pro vyúčtování nákladů na vytápění slouží odečty ITN. Chci se zeptat, zda podle novelizované vyhlášky 269/2015 Sb. kdy je přípustná odchylka od průměrné spotřeby -20% +100% musí platit pro všechny byty v domě nebo jen pro příslušné SVJ. Jedno SVJ argumentuje tím, že mezi stěnou mezi dvěma vedlejšími vchody je dilatační vzduchová mezera, tudíž přestup tepla a ovlivnění vedlejších bytů zde není, a vyúčtování se tím pádem vztahuje pouze na těchto 6 bytů v příslušném vchodě, ne na celý dům.
Vážený pane,
je rozhodující, zda se spotřeba měří a rozúčtovává pro každé SVJ samostatně, nebo zda se měří pro celý dům (všechna 3 SVJ) dohromady jedním fakturačním kalorimetrem.
Pokud má každé SVJ vlastní měření, pak se průměrná spotřeba počítá pro byty v tomto SVJ (pro 6 bytů). Pokud se měří společně pro celý dům, pak se průměr stanovuje pro všechny byty (18 bytů).
Argument s oddělením bytů dilatační mezerou je fyzikálně nesmyslný - k přestupu tepla dochází vždy, případná vzduchová mezera tento přestup pouze poněkud snižuje. Především je ale tento argument nepoužitelný z hlediska vyhlášky, protože tato vůbec neřeší stavební řešení domu.

Podrobněji: podle vyhlášky se průměrná spotřeba stanovuje pro tzv. zúčtovací jednotku. Zúčtovací jednotkou se rozumí dům nebo jeho část, který má jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody.

Přejeme příjemné bydlení!
L. Bradnová, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Lenka Bradnová* - tisk