MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.9.07 / dotaz č. 8097
Dobrý den,
rozhodli jsme se pro rekonstrukci otopné soustavy v bytě velikosti 75 m2 v Praze. Nahrazujeme plynové vytápění starými topidly WAW plynovým kotlem se zásobníkem TUV. Ohřev TUV je v současné době zajišťován elektrickým bojlerem.
Po včerejší čerstvé informaci o zdražování plynu od října, resp. od ledna znovu a po tom, co je pro tuto úpravu potřeba stavební povolení (tedy mnohatýdenní byrokratické postupy a vysvětlování) si nejsme jisti, zda by nebylo jednodušší zvolit kotel elektrický. Jedná se nám především o srovnání provozních nákladů, tedy energií. Také o to, zda v současné době elektrické vytápění není jako způsob ekologického vytápění nějak dotován státem atd. Nedokážeme tedy srovnat, zda z hlediska ekonomického je výhodnější kotel plynový nebo elektrický.
Je nám samozřejmě jasné, že vzhledem k monopolům se bude cena zvyšovat u plynu i u EE.

Děkuji za odpověď

Dobrý den

Na otázku, zda je v konkrétním případě výhodnější zemní plyn nebo elektrická energie není úplně jednoznačná odpověď. Vždy bude záležet na spotřebě energie, potřebných stavebních úpravách, přání investora apod.. Začal bych proto spíše od konce Vašeho dopisu.
Mluvit o ekologii v souvislosti s vytápěním pomocí elektrické energie není úplně na místě. Spotřeba elektřiny u koncového uživatele je zatížena relativně vysokou spotřebou primární energie spotřebované na výrobu a přenos el.energie. Zemní plyn vychází v tomto ohledu výrazně lépe.
Lze tedy konstatovat, že nižší globální množství emisí vykazuje vytápění pomocí zemního plynu. Ve velkých městech by mohlo mít smysl uvažovat i o přínosu vytěsnění emisí z lokálních topidel a tím snížit množství NOx. Vhodnějším opatřením by ovšem bylo snažit se omezit dopravu.
Z ekologického hlediska je pro vytápění lepší zemní plyn.
V současné době není žádná státní podpora pro přechod od stávajícího plynového vytápění k elektrickému (byl by to v současné době i značně nekoncepční krok).

Z ekonomického hlediska je důležité zahrnout do celkových nákladů i náklady na montáž, prohlídky a revize plynového zařízení.
Ačkoliv se ukazuje, že cena zemního plyn je přímo závislá na ceně ropy a v posledních 5 letech roste 2x rychleji než cena elektrické energie, stále je topení zemním plynem levnější než elektrickou energií. U běžné domácnosti využívající zemní plyn na topení a přípravu TUV dosahují náklady na zemní plyn včetně prohlídky a údržby kotlů cca 75% nákladů na odpovídající množství elektrické energii (při využití přímotopné sazby).
V teoretickém případě, že bude růst cen obou energií probíhat stejným tempem dalších 15 let, budou přesto náklady na vytápění pomocí zemního plynu nižší než náklady na vytápění pomocí elektrické energie.

Asi bych se proto přikláněl k využití zemního plynu a v případě, že to bude možné bych volil kondenzační kotel.

S pozdravem
Ing. Jan Mackovič
Odpovídá:  - tisk