MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.5.17 / dotaz č. 81278
Dobrý den,

jsme SVJ které společně vlastní a spravuje objekt se smíšeným užíváním (byty a nebytové prostory). Za účelem rozúčtování tepla byl v roce 2015 zpracován odborný posudek,který stanovil srážkové koeficienty zohledňující tepelné ztráty jednotlivých jednotek vlivem např. polohy v objektu. Tyto koeficienty byly však spočítány jen pro bytové jednotky, nikoliv pro nebytové, které se nachází v přízemí domu. Majitelé nebytových jednotek to pociťují jako nespravedlnost a křivdu, čemuž rozumím, jelikož nebytové prostory nyní částečně doplácí na tepelné ztráty bytů a jejich spotřeba oproti předchozím letům se výrazně navýšila. Zajímalo by nás, zda by měly být koeficienty spočítány pro všechny jednotky v domě - tedy i pro nebytové prostory - a jak se má v tomto ohledu správně postupovat. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

Dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., § 6, odst. d), by mělo být výsledné rozúčtování provedeno pro podlahovou plochu, a započitatelnou podlahovou plochu, zúčtovací jednotky bytu, či nebytového prostoru.

Podlahovou plochou je myšlena, dle § 2, odst. d), plocha místnosti bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií, které jsou umístěny mimo byt.

Dle výše uvedeného to chápu tak, že koeficienty by měly být spočítány pro všechny jednotky v domě, tj. i pro nebytové prostory, které jsou vytápěny. Postup bych viděl takový, nechat si aktualizovat odborný posudek i pro tyto prostory.

Pozn. Rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi příjemce služeb za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to i v případě, že zúčtovací období skončí po nabytí účinnosti této vyhlášky.

S pozdravem,
Pavel Adam
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam* - tisk