MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.17 / dotaz č. 81397
Dobrý den,
velmi by mi pomohlo, kdybyste mi mohli poskytnout informaci jaká je průměrná cena elektřiny?

Děkuji
Dobrý den,
Český statistický úřad ani Energetický regulační úřad průměrnou cenu elektřiny nezveřejňují. Nepochybně mají tento údaj k dispozici. Můžete se na ně obrátit se žádostí o informaci.
www.czso.cz
www.eru.cz

Eurostat uvádí pro rok 2016 průměrnou cenu 0,1420 EUR/kWh, tj. 3,84 Kč ( 1 EUR = 27.033 Kč - průměrný kurz za rok 2016).
Viz: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1

Pro koncového spotřebitele jde samozřejmě o naprosto bezcenný údaj. Cena elektřiny závisí na tarifu, přičemž pro domácnosti jich existuje 10, pro podnikatele - maloodběratele dalších 12. Dále platí, že odběratel téhož tarifu platí jinak v Praze a jinak v Brně nebo v Liberci. Cena také závisí na dodavateli tzv. silové elektřiny, kterého si každý odběratel může zvolit sám. Různí dodavatelé mají různé ceny pro jednotlivé typy zákazníků.

Cena elektřiny v jednotlivých tarifech se zásadně liší podle toho, zda je v domě elektrické topení (případně el. ohřev vody) nebo ne. To znamená, že ten, kdo má doma třeba přímotop, má i zhruba poloviční náklady na provoz chladničky a dalších spotřebičů.

Pro zjištění nákladů na provoz elektrospotřebiče (např. chladničky) je tedy vhodné zjistit cenu elektřiny pro konkrétní domácnost z faktury, případně z kalkulačky ERÚ:
http://kalkulator.eru.cz/
Tuto cenu pak stačí vynásobit spotřebou uvedenou na energetickém štítku spotřebiče.

S pozdravem
K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk