MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.6.17 / dotaz č. 81642
Dobrý den, mám dotaz ohledně vyúčtování tepla za vytápění sušárny. V našem domě ji využívají jen 2 lidé, ostatní vůbec ne. Náklady na vytápění se ale rozúčtovávají na všechny. Považuji to za nespravedlivé. Podle mého by bylo lepší radiátory v sušárně vypnout a ať si každý suší prádlo ve svém bytě. Co mi prosím můžete poradit? Děkuji.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Vámi navrhované řešení snížení nákladů na vytápění uzavřením případně odpojením otopných těles v sušárně nelze doporučit a to z následujících důvodů:
- projekt vytápění domu uvádí vytápění sušárny jako předpoklad tepelné stability domu. Vypnutím otopných těles v sušárně by došlo ke zhoršení vytápění bytů, které se sušárnou sousedí
- odpojením několika těles nebo i trvalým vypnutím by došlo k narušení tlakových poměrů v tepelných rozvodech a k nutnosti jejich opětovného seřízení odbornou firmou na náklady objednavatele
- možnost využívání sušárny je dána všem nájemníkům. Proto se na úhradě vytápění podílejí všichni nájemníci v domě. Pokud někteří z nich tuto možnost nevyužívají, nemůže to být důvodem k odpojení nebo trvalému uzavření topných těles.
- teplo vyzářené topnými tělesy v sušárně zůstává v domě a podílí se na vytápění schodištˇ a chodeb.
- sušení prádla v bytech by vedlo ke zvýšení vlhkosti v těchto bytech a umožnilo vznik plísní na stěnách. Z hygienických důvodů je zcela nežádoucí.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB