MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.7.17 / dotaz č. 82778
Dobrý den,
jaké jsou prosím podmínky připojení a jaké kroky je nezbytné učinit pro připojení a získání dotace až 150 tis. Kč.
Děkuji
Hezký den,

je známo, že Státní fond životního prostředí přidává novou oblast podpory na pořízení solární fotovoltaické elektrárny s vyšším instalovaným výkonem (více než 4 000 kWh/rok) a s dotací až 150 tisíc korun, a zároveň nově nabízí dotaci i těm žadatelům, kteří již peníze na solární systém získali, ale rádi by ho dále rozšířili a zefektivnili. O novinky si mohou domácnosti začít žádat od 4. září letošního roku.

Zde jsou základní podmínky pro systém FVE Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 4 000 kWh∙rok-1.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny.

Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým
požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1.

Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro
akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Pokud máte domácnost, která efektivně dokáže ročně využít MIIMÁLNĚ 4 000 kWh∙rok-1 vyrobené elektrické energie pomocí FVE, tak můžete o dotaci v podoblasti C3.7 zažádat. Rádi Vám s realizací i s vyřízením dotace pomůžeme.

Připojovací podmínky FVE se dozvíte na základě žádosti, kterou podáváte prostřednictvím vyplněného formuláře a dalších požadovaných podkladů (např.blokové schéma zapojení FVE), jež má distributor na svých internetových stránkách. S tímto Vám pomůže realizační firma, která na základě podmínek vypracuje projekt FVE a její napojení na distribuční soustavu (DS).

Co se týká stavební připravenosti je potřebné rozhodnout kam se umístí potřebná technická zařízení související s provozem FVE. Wattrouter lze například osadit do standardní rozvodné skříně jako jističe., pokud je tam ponechána dostatečná rezerva. Měnič se osazuje v blízkosti baterií, které se umístí nejlépe do větrané místnosti na odpovídající police jejich váze (cca 80 až 150 kg) a rozměrům.

Prostupy stačí o průměru 3 až 5 cm a měly by nejlépe umožnit vést kabely (silové kabely od FV panelů, zemnící drát) do elektrické rozvodné skříně s potřebnou rezervou pro budoucí napojení FVE a jejích komponentů. Někdy lze pro vedení kabelů využít nepoužívaný komín nebo větrací potrubí.

Ideální je připravit si na základě technických podmínek od distributora elektřiny projekt FVE a potom vše podle něho zrealizovat. Před tím je vhodné mít již hotovou počítačovou simulaci osazení FV panelů na střeše objektu a z ní vyplývající předpokládanou měsíční i roční výrobu elektrické energie.

Důležitá je návštěva technika na místě stavby, který si ve spolupráci s Vámi vyplní formulář obsahující veškerá elektrozařízení a domácí elektrospotřebiče v domě, kdy kromě jejich příkonů si zaznamená i časy jejich automatického spouštění a používání elektropřístrojů. Tím získá nejlepší přehled o možnostech efektivního využívání vyrobené elektřiny pomocí budoucí FVE. V případě novostavby se vše musí založit na předpokladech a zkušenostech s obdobnými domy.

Rád Vám zodpovím i další dotazy.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk