MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.8.17 / dotaz č. 84077
Dobrý den, dostavujeme RD s rovnou střechou orientace jihozápad. Chtěli bychom nejprve vyzkoušet set fotovoltaických panelů s bojlerem 100 - 125 l. Dražice pro přímý ohřev bez převodníku a v zimních měsících s dohřevem 230V. Lze nabídnout vhodnou variantu ? V budoucnu možné rozšíření na plánované podlahové vytápění elektrikou. Děkuji za informaci s pozdravem.
Dobrý den,
Jak uvádíte, že dostavujete RD, předpokládám že pro Vámi zvolený objem bojleru bude maximálně pro 1-2 osoby a že tedy obytná plocha se bude pohybovat do 100 m2, což by zhruba odpovídalo počtu osob. Právě s počtem trvale žijících osob a celkovou vytápěnou plochou musíme začít - abychom správně odpověděli na položený dotaz.
Set fotovoltaických panelů pro ohřev vody v bojleru, je od roku 2012 ekonomicky nejlepším řešením. Samotné panely a kabely k bojleru nepotřebují vůbec žádnou roční ani pravidelnou údržbu, při předpokládané době životnosti 40 a více let. Instalace je jednoduchá, avšak jedná se o práci pod napětím a musí ji tedy provádět profesionální elektromontér.
V případě, že budete chtít na tento FV systém obdržet od státu investiční dotaci, prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, je důležité doplnit systém ještě o tzv. "převodník", jak píšete. Tento "převodník" nazývaný MPPT regulátor bude zapojen mezi panely a bojler a jeho prostřednictvím dosáhnete využití ohřevu energie minimálně o 25-30% ročně. Podmínkou je, že provádějící instalatér bude muset mít tzv. Profesní kvalifikaci "Elektromontér fotovoltaických systémů" aby Vám byla uznána a vyplacena investiční dotace! (využití veřejných prostředků musí být prováděno nejlepšími technologiemi, nejlepším způsobem a s profesionálním přístupem, od projektů počínaje).

Pokud bude v objektu RD bydlet více osob, bude zapotřebí zvětšit akumulační objem zásobníku až na 250-300 litrů, např. pro 3-5 osob a tomu přizpůsobit i instalovaný výkon v panelech, na úrovni 2 kWp.

Podle druhu výstavby RD předpokládáme se bude odvíjet i způsob vytápění. V případě nízkoenergetických staveb většího rozsahu lze ještě využít vytápění plynovým kotlem s teplovodní otopnou soustavou, ale v případě výstavby malého RD budete muset pro dobrou regulaci sáhnout docela hluboko do kapsy - budete muset mít širokomodulačný plynový kotel, s výkonovým rozsahem 0,8-5kW a cena vytápění včetně plynové přípojky bude jedna z nejvyšších.

Daleko lepší řešení je využít u nízkoenergetických staveb elektrického tepelného čerpadla (TČ), které bez dalších přípojek dokáže pro objekt efektivně zajistit jak vytápění tak i ohřev teplé vody v bojleru. Smysluplnou instalací k TČ je právě fotovoltaický systém - ovšem připojený k distribuční síti, který Vám zajistí částečnou energetickou nezávislost nejen pro odběr elektřiny ale i v přechodným obdobích pro vytápění.

Na přímý dotaz, jestli je možné jednoduše a efektivně přejít ze setu bojleru Dražice a ostrovního FV systému na nějaký jiný - to v zásadě není možné. Důvodů je několik:
- stávající instalovaný výkon nebude dostačovat
- dosavadní systém ohřevu teplé vody přestane fungovat
- bude zapotřebí na střeše najít další místo na instalaci dalších panelů
- technicky zajistit bude z hlediska návrhu a projektu složitější připojit staré panely k novým typům panelům
- bude zapotřebí dovést ze silového hlavního nebo podružného rozvaděče přívod pro napojení FV systému
- vybrat vhodné místo k umístění technického zázemí FV systému (sklad, garáž, technická místnost, sklep, ...) a baterií
- pro energeticky optimalizovaný systém s ukládáním kabelovou propojku mezi FV systémem a chytrým elektroměrem, který bude měřit odběry domácnosti po fázích

Další odpovědi detailního řešení nemůžeme poskytnout, protože se jedná již o komerční poradenství.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk