MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.8.17 / dotaz č. 84342
Dobrý den,
minulý rok uzavřeli rodiče smlouvu s podomním prodejcem na dodávky plynu a elektrické energie, kde předmětem smlouvy byla žádost o výpověď stávající smlouvy v momentě výročí (roky 2017 a 2018). Tudíž nejedná se s Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu (tu jsme obdrželi nyní na podpis) ale jedná se o Smlouvu o poskytování služeb. Je možno od této smlouvy odstoupit také dle §11a, odst. 3 Energetického zákona? Případně bychom měli podepsat nyní zaslanou smlouvu a tu následně vypovědět?

Děkuji za odpověď,
Dobrý den,

dle Vašeho dotazu a specifikace smluvních vztahů jste v současné době ve stadiu, kdy budoucí dodavatel již z provozovatelem distribuční soustavy sjednává, nebo již sjednal na Vaše odběrné místo smluvní vztah na dodávku elektrické energie. Ustanovení §11a odst. 3 definuje možnost a podmínky odstoupení od smlouvy:
(3) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.
Nevím, jakou cenovou relaci Vám zprostředkovatel nabídl cenu elektrické energie a v jakém čase Vám ji oznámil. Tudíž z neznalosti této smlouvy nemůžu na dotaz relevantně odpovědět.

Přeji příjemný den.

Pavel Konečný
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod
Téma:  Legislativa
tisk