MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.8.17 / dotaz č. 84432
Dobrý den, dostal jsem od potenciálního dodavatele indikátorů tepla, že by měl být připravován předpis ukládající povinnost dálkového odečtu dat z indikátorů/měřičů tepla, resp. jejich centrálního sběru. Tuto informaci se mi však nepodařilo ověřit, vyjma článku na idnes.cz, jehož pravdivost je ale na jiných fórech zpochybňována, že jde o mylnou interpretaci evropské směrnice.
Vážený pane, o tomto záměru změny zákona nevím, i když je možné, že informace je pravdivá. Nicméně lze předpokládat několik věcí:
1. v poslanecké sněmovně je momentálněě zaparkováno přes 300 zákonů, které budou schvalovány až po volbách, tedy rozhodně nejde o nic aktuálního, co by mělo platit v nejbližší době
2. EU vždy trvá na přechodných obdobích a dále se vždy změny zákonů tvoří tak, aby nebyly příliš obtěžováni obyvatelé. Proto, i pokud by byl takovýto zákon schválen, budou tam přechodná ustanovaní, která povinnost odloží dle mého soudu minimálně o 4 roky, spíše více.
3. Požadavek na dálkové odečty nemá logiku - nic nepřinese, pouze dodavatelům zjednoduší odečítání, tedy nevidím důvod, proč by tento požadavek měl přijít.
4. Dle EU je požadavek na měření dodávky tepla - ovšem ČR vzhledem k tomu, že většina bytových domů má centrální vytápění realizované vertikálními rozvody (v každém bytě v paneláku je několik teplovodních stoupaček) má problém tento požadavek splnit - muselo by se ve všech domech (či téměř všech) předělat vytápění tak, aby stoupačky byly pouze na schodišti a odtud by byl napojen přes měřák každý byt samostatně - a toto je velmi nákladné a i technicky problematické (mmimo jiné i proto, že mezi byty nejsou tepelné izolace) a proto ČR tento požadavek obešlo tak, že prohlásilo za měření osazení indikátorů, které nejsou samostatným kalorimetrickým měřením. Předppokládám tedy, že i pokud by byl požadavek na dálkové odečty, ministerstvo by z toho "nějak" vykličkovalo tak, any EU byla spokojená a v ČR aby nevznikly problémy.
Nicméně v druhé polovině září se na ministeerstvu na tuto fámu zeptám a vzneste pak koncem září dotaz znovu a budu vědět více.
Zdraví Roman Šubrt
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt - EKIS České Budějovice OP ČSSI
Téma:  Legislativa
tisk