MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.8.17 / dotaz č. 84544
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to v případě bytového domu po kompletní rekonstrukci (zateplené všechny obvodové konstrukce, vyměněny okna) - celkem 13 bytových jednotek. Stačí zpracovat PENB nebo musí být zpracován en. posudek (o žádnou dotaci se žádat nebude)? A je tedy v tomto případě rozhodující pro PENB instalovaný výkon zdrojů do 200 kW? A jaké všechny zdroje se tímto myslí (pro ohřev TUV a zdroj pro vytápění nebo i jiné?). Ohřev TUV by měl probíhat v zásobnících, vytápění pomocí plynových kondenzačních kotlů (zdroj pro VYT i TUV plyn), osvětlení LED, větrání okny.

Děkuji!
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Z Vašeho textu usuzuji, že nebudete v rámci provedené rekonstrukce objektu žádat o získání finančních prostředků z nějakého dotačního titulu a je vyřízené stavební povolení, včetně souhlasu s užíváním/kolaudace.

Dle Zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budete nyní PENB potřebovat pouze v případě prodeje nebo pronájmu budovy respektive ucelené části budovy – tedy BJ.

Ve Vašem případě (dle výše zmíněné úvahy) není nutné nechat zpracovávat další stupně – tedy energetický posudek, nebo energetický audit. Pokud by bylo posudek/audit nutné vyhotovit, stalo by se tak již při rekonstrukci (větší změna) a vyžádal by si jí SÚ.

V souvislosti s prodejem/pronájmem, není důležité ani hodnota týkající se tepelného výkonu 200kW, která je hodnotícím kritériem pro nutnost zpracování EP. Dle posledního vyjádření MPO se jedná o součet. Pouze příklad - existuje objekt s 13 BJ, každá BJ má svůj plynový kotel na vytápění a přípravu teplé vody o výkonu 24kW – součet 312kW – je nutné zpracovat EP.

Součástí žádosti stavebního řízení (stavební povolení), jak uvádí vyhláška 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v bodě Dokladová část, především E5 je zmíněn Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.
Tedy pokud Vás objekt prošel popsanou změnou (předpokládám, že to byla dle energetického zákona větší změna dokončené budovy) a byla podána žádost na stavební úřad, měl by se PENB (na navržený stav) nalézat v projektové dokumentaci.
Zjednodušeně řečeno, k žádosti bylo nutné dodat také průkaz energetické náročnosti.

Větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budov. Ze zákona jste povinni vypracovat PENB i když jste nejednali s SÚ – viz. : vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

Závěrem - pokud tedy máte PENB z období před rekonstrukcí a nyní probíhá prodej, nebo pronájem BJ, je nutné zpracovat PENB na nový stav. Za prvé Vám to ukládá zákon a za druhé se zcela určitě zlepšila celková energetická náročnost objektu a tím posun ve stupnici hodnocení.

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat, můžeme problematiku společně probrat detailněji na osobní konzultaci v Brně.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* - tisk