MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.8.17 / dotaz č. 84563
Chtěl bych se zeptat na instalaci solárního systému pro naši firmu.Jedná se mi především o cenu zařízení a jiné náležitostí(stavební řízení apod.)Naše společnost má roční odběr elektřiny 21,7 MWh.
Děkuji
za info
S pozdravem

Hezký den,

pokud to bude pro Vás možné, doporučuji Vám využít dotace na FVE v rámci programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,PO3 Úspory energie-fotovoltaické systémy s/ bez akumulace pro vlastní spotřebu-1.výzva,u kterého končí příjem žádostí koncem října.

Budete potřebovat pro posouzení návrhu optimální velikosti FVE pro potřeby Vaší firmy nejprve provést odborníkem (energetickým expertem, auditorem) analýzu stávajícího stavu spotřeb elektřiny a také zjistit v jaké době se elektřina spotřebovává. Z toho bude jasné, zda bude vhodná akumulace elektřiny (pro ohřev užitkové vody, do baterií). Také je potřebné znát jakým způsobem jsou napojeny jednotlivé elektrické okruhy, kde jsou největší odběry elektřiny a pod.

Navrhuji tedy nejprve přímo na místě provést návštěvu instalačního technika FVE, či jiného odborníka, který dokáže zjistit na místě výše uvedené a pak po vyhodnocení a stanovení optimální velikosti FVE zahájit příslušná jednání s distributory elektrické energie a dále provést statický posudek a vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci.

Pokud uvádíte, že Vaše roční spotřeba elektřiny je 21,7 MWh byly by pro Vás zřejmě vhodná FVE o výkonu okolo 15 kWp (v ceně od 500.000 až 1.000.000,-Kč s akumulací do baterií) aby nebylo nutno dávat přebytky do distribuční sítě. Roční výroba elektřiny by tak byla minimálně 14 000 kWh (14 MWh). Přebytky elektřiny se již nevyplatí prodávat s ohledem na nízké výkupní ceny (cca 80 hal./kWh).

Při podání žádosti se musí mimo jiné splňovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků a v Energetickém posudku se musí toto zohlednit.

Čím méně vyrobené elektřiny z FVE efektivně spotřebujete pro svoji spotřebu, tím delší bude doba návratnosti. Ideální by bylo spotřebovat pro sebe 100% vyrobené elektřiny z FVE. Vyšší efektivitu využití elektřiny nám mohou zaručit systémy FVE s akumulací (do baterií, do akumulační nádrže užitkové vody). Elektrickou energii lze tak efektivně využívat i v době, kdy již není dostatek slunečního svitu.

Podle specifických podmínek programu a Výzvy

b) Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

c) V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

d) Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

e) V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám podle přílohy
č. 1 CZ - NACE předmětu projektu. Pokud budou převažovat činnosti podle bodu 3.2 textu výzvy

Míra podpory u projektu

a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Maximální a minimální výše dotace:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Podle kritérií operačního programu je nutné provést výběrová řízení na dodavatele FVE realizovaná příjemcem v rámci projektu a musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


.
Odpovídá:  Lubomír Klobušník - tisk