MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.9.17 / dotaz č. 85643
Dobrý den, jsme SVJ (dodávka tepla je uskutečňována prostřednictvím dálkového topení), koncem roku 2015 nám byly na radiátory instalovány přístroje regulující a registrující dodávku tepelné energie. Předseda představenstva tvrdí, že pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas je možné přístroje na měření tepla odstranit. Ráda bych zůstala u původního způsobu měření. Je podle současné právní úpravy tento způsob odstranění přístrojů registrujících dodávku tepla možný?
Vážená paní,
do roku 2016 bylo možné, aby se SVJ domluvilo na takovém způsobu vyúčtování tepla, který bude všem v domě vyhovovat nejlépe. Tedy třeba bez přístrojů na měření tepla (lépe řečeno indikátorů spotřeby tepla).


Od 1.1. 2016 však došlo ke změně zákona a v současnosti se musíte řídit zákonem č. 67/2013 Sb., kde se v § 6 specifikují podrobnosti rozúčtování dodávky tepla.
Zjednodušeně platí, že pokud máte povinnost instalovat měření tepla, pak musíte teplo rozúčtovávat podle vyhl. č. 405/2015 Sb.
A povinnost instalovat měření (resp. indikátory spotřeby tepla) máte na základě zákona č. 406/2000 Sb., §7 odst. 4 g):


(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:
g) vybavit, v případě bytových domů [...] s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,

Domníváme se tedy, že názor vašeho předsedy není správný a že indikátory spotřeby tepla z radiátorů nemůžete odstranit (pokud by samozřejmě nešlo o případ, že bude místo toho instalován jiný typ indikátorů nebo jiný způsob měření dodávky tepla).

Přejeme příjemné bydlení!
L. Bradnová, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek* - tisk