MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.10.17 / dotaz č. 87175
Dobry den,
mel bych zajem o nabidku fotovoltaicke elektrarny pro rodiny dum s akumulaci do baterii, vyrizenim veskere administrativy vc. vyrizeni dotaze NZU, vykon cca 5KWP.
Hezký den,

při návrhu fotovoltaické elektrárny je v prvé řadě potřebné zjistit, zda budete moci veškerou vyrobenou elektřinu pomocí FVE efektivně zužitkovat. Důležité je zejména letní období, kdy je největší denní výroba elektřiny. Ta by měla být zhruba stejná jako denní spotřeba a kapacita baterií by měla umožnit uložit případné přebytky elektřiny a ty následně využít ve večerní době. Dodávky do veřejné sítě nejsou žádoucí.

Pro FVE o výkonu 5 kWp, o kterou se zajímáte a jež spadá do podoblasti podpory C3.7 by měly být pro dotaci NZÚ splněny náskledující podmínky:

Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

Systém musí dosáhnout alespoň minimálního využitelného zisku 4 000 kWh∙rok-1.
Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1.

Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Hlavní podmínkou dotace je, že instalovaný výkon fotovoltaické elektrány nepřesáhne 10 kWp, minimální účinnost panelů je 15 % (mono a polykrystalické FV panely) fotovoltaika bude umístěna na rodinném domě kde má žadatel trvalé bydliště.

Dobrá zpráva je, že pro FVE s výkonem do 10 kWp, jež neslouží k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřebná licence ani živnostenský list. Výše dotace je až 150 tisíc korun.

Do jakého podprogramu se zařadíte a jakou výši dotace můžete získat bude závislé na Vašich spotřebách elektřiny, na technických podmínkách souvisejících s instalací a na tom, kolik peněz můžete a jste ochoten investovat.

Nejlépe Vám poradí instalační technik, který přímo na místě zjistí od Vás potřebná data a prohlídkou objektu a jeho technických zařízení Vám doporučí optimální velikost a technické řešení instalace FVE.

Nejprve se provádí tzv. počítačová simulace a návrh systému FVE a následně se provede projekt. Ten se konzultuje s dodavatelem elektřiny, aby splnil jeho požadavky na připojení do sítě, pokud to je potřebné. Podle projektu se FVE instaluje.

Žádost o dotaci se provádí podle pokynů, které jsou dostupné na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí (SFŽP) i na internetu , ale s tím Vám solidní firma pomůže a doporučí Vám jak postupovat a jaké doklady budete k tomu potřebovat.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk