MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.10.17 / dotaz č. 87621
Dobrý den, jsme dvě fyzické osoby, spoluvlastníci budovy s vlastní plyn.kotelnou o výkonu 90 kW. Dodávka tepla na základě nájemních smluv slouží pouze k ústřednímu vytápění budovy, bez dodávky teplé vody.(1-3 NP kanceláře a provozovny,4 NP byty)
Dle metodického pokynu MMR, k zák.67/2013 Sb.,ve znění zák.104/2015 Sb.,k § 5 (str.10 cituji):
Dodávka tepla pro vytápění z domovní kotelny
Do ceny této služby se zahrnují náklady na
- mzdu zaměstnance, zajišťující provoz kotelny
- spotřebu paliva (zemní plyn, uhlí aj.)
- spotřebu technologické vody
- materiál na údržbu a drobné opravy
Do ceny této služby se nezahrnují náklady na revize, opravy kotle a rozvodů zajišťované dodavatelsky a výdaje na modernizaci a rekonstrukci zařízení kotelny ani náklady na ověřování a opravy přístrojů (měřidel sloužících k rozúčtování nákladů na teplo mezi nájemce bytů. Do ceny se dále nezahrnují náklady na rozúčtování ceny služby a vyúčtování s jednotlivými nájemci.
Ve výše uvedeném případě se nejedná o rozúčtování nákladů podle § 6 zákona o službách vyhl.269/2015 Sb., neboť se jedná pouze o dodávku tepla pro vytápění bez dodávky teplé vody. Rozúčtování nákladů musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. energetický zákon.

Dotaz zní:
1) Je možné do nákladů za teplo, kromě nákladů za palivo-plyn a vodu, započítat i pravidelný roční servis kotlů a platbu za provoz kotelny, zajišťovaný dodavatelsky?

2) Mohu dodávku tepla určenou pouze pro vytápění bez dodávky teplé vody, rozúčtovávat na základě ujednání a souhlasu nájemníků:
- dle podlahové plochy,
- dle vyhl.269/2015 Sb.§ 3, odst.3 (tj. bez měřičů, ITN, spotřební složka se rozdělí jako základní složka)?

3) musím mít instalovány stanovená měřidla, ITN
dle zák. 406/2000 Sb., ve znění zák.103/2015 Sb., § 7 odst.4 písm. g, kde instalace je povinná v bytových domech a víceúčelových stavbách, když podle metodického pokynu se v tomto výše uvedeném případě, nejedná o rozúčtování dle § 6 zákona 67/2013 Sb.
Děkuji za odpověď.
Vážená paní,
upozorňujeme, že zákony může vykládat pouze soud, nikoli ministerstvo či někdo jiný. Níže uvedené odpovědi jsou pouze názorem naší poradny.


ad 1)
Ano. Do nákladů na teplo lze zahrnout mzdy zaměstnance, který zajišťuje provoz kotelny. Pokud tento provoz zajišťuje dodavatelsky právnická osoba, lze tyto náklady považovat za ekvivalent mzdy obsluhy.

ad 2)
Ne. Musíte postupovat podle zákona 67/2013, §6 odst. 2., protože máte povinnost instalovat ITN - viz dále.


ad 3)
Ano, zákon 406/2000 Sb. neuvádí žádné výjimky z této povinnosti.

S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk