MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.11.17 / dotaz č. 88279
Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se rozúčtování nákladů na teplo
mezi náklady na vytápění a náklady
na společnou přípravu teplé vody.

Předmětný dům má crittalové vytápění,
a proto v něm ve smyslu § 6 odst. 1
a odst. 2 zákona o službách nejsou
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o hospodaření s energií instalována poměrová měřidla pro náklady na vytápění a proto se jej netýká ustanovení § 3 vyhlášky 2015. Nedotazuji se tedy na rozdělení nákladů na vytápění
mezi základní a spotřební složku.

Předmětný dům je vybaven ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky 2015 vlastním zdrojem tepla (domovní kotelnou).

Moje otázka zní : Existuje v tomto případě jiná možnost, jak rozdělit vstupní roční náklady na vytápění
a náklady na společnou přípravu teplé vody jinak, než v poměru 60%
(vytápění) a 40% ( příprava teplé vody) ?

Ještě prosím o informaci, zda je jedinou aplikovatelnou normou vyhláška 372/2001 Sb. v návaznosti na vyhlášku 194/2007 Sb. a vyhlášku 269/2015 Sb. . V případě, že nikoli prosím o sdělení relevantních právních předpisů.

Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den,
ad dotaz č.1)
Podle vyhlášky 194/2007 Sb. § 7 odst. (3) a) je uvedeno, že je možné podíl spotřeby stanovit podílem 40% na přípravu teplé vody a 60% na vytápění, který jste uvedl níže. V tomto odstavci je rovněž uvedeno, že je možné tento podíl stanovit i podle spotřeby tepla mimo topné období, kdy je veškerá energie spotřebována v kotlích využita na ohřev TV. Spotřebu tepla na ohřev TV lze pro potřeby stanovení podílu uvažovat konstatní. Ve skutečnosti bude spotřeba během letního období o něco nížšií, tím vznikne ve stanovení podílu nepřesnost.
ad dotaz č.2)
Pro rozúčtování nákladů je platný zákon 67/2013 Sb. v aktuálním znění a k němu prováděcí vyhláška 269/2015 Sb. Jiná legislativní nástroje pro rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v současné době neexistují.