MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

30.10.17 / dotaz č. 88527
Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se rozúčtování nákladů na teplo mezi náklady na vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody.

Předmětný dům má crittalové vytápění, a proto v něm ve smyslu § 6 odst. 1
a odst. 2 zákona o službách nejsou
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o hospodaření s energií instalována poměrová měřidla pro náklady na vytápění a proto se jej netýká ustanovení § 3 vyhlášky. Nedotazuji se tedy na rozdělení nákladů na vytápění
mezi základní a spotřební složku.

Předmětný dům je vybaven ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky vlastním zdrojem tepla (domovní kotelnou).

Moje otázka zní : Existuje v tomto případě jiná možnost, jak rozdělit vstupní roční náklady na vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody jinak, než v poměru 60%
(vytápění) a 40% (příprava teplé vody) ? Pokud ano, jakým způsobem se dle právní úpravy mezi těmito možnostmi volí ?

Ještě prosím o informaci, zda je jedinou aplikovatelnou normou vyhláška 194/2007 Sb. v návaznosti vyhlášku 269/2015 Sb. . V případě, že nikoli prosím o sdělení relevantních právních předpisů.

Prosím o rychlou odpověď - rozúčtování nákladů se bude projednávat na shromáždění SV, které se bude konat již příští týden.

Děkuji předem za vstřícnost (rychlou odpověď).
Dobrý den,
určení poměru tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody je popsáno přímo ve vyhlášce 194/2007 Sb.
Z textu vyplývá, že poměr lze určit buď měřením spotřeby teplé vody, nebo dle spotřeby paliva kotelny mimo otopnou sezónu a až nakonec poměrem 60 % / 40 %.


Konkrétní citace z popisované vyhlášky 194/2007 Sb. §7, odst. 3, písm. b):
(3) Stanovení množství tepelné energie pro přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

b) v případě přípravy teplé vody ve zdroji tepelné energie (kotelně)
umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením
množství paliva na její přípravu (např. podle spotřeby mimo otopné
období), případně použitím vzájemného podílu spotřeby tepelné energie
na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %.


Je tedy zřejmé, že před poměrem 60 % /40 % má přednost měření.

Ideální je měření spotřeby teplé vody v kotelně. Ze znalosti spotřeby teplé vody pak lze jednoduše vypočítat spotřebu tepla pro přípravu teplé vody, a tedy i poměr mezi TV a vytápěním.
Pokud není měřič instalován, nabízí vyhláška stanovení spotřeby např. podle spotřeby paliva v letním období (mimo otopnou sezónu). Pokud tedy disponujete např. měsíčním vyúčtováním pro kotelnu, lze podle letních měsíců dovodit spotřebu teplé vody za celý rok. Případně si může správce kotelny vést vlastní odečty paliva.
Ačkoli výpočet podle letní spotřeby nebude zcela přesný (spotřeba teplé vody je v letním období obvykle o něco nižší – dovolené), je to možný způsob provedení rozdělení spotřeby.
Až jako poslední možnost, kdy žádné bližší údaje o rozdělení spotřeby nejsou k dispozici, se použije poměr 60 % / 40 %.

S pozdravem
Zdeněk RočárekOdpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk