MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

31.10.17 / dotaz č. 88529
Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu týkajícího se rozúčtování nákladů na teplo
mezi náklady na vytápění a náklady
na společnou přípravu teplé vody.

Předmětný dům má crittalové vytápění,
a proto v něm ve smyslu § 6 odst. 1
a odst. 2 zákona o službách nejsou
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o hospodaření s energií instalována poměrová měřidla pro náklady na vytápění a proto se jej netýká ustanovení § 3 vyhlášky. Nedotazuji se tedy na rozdělení nákladů na vytápění
mezi základní a spotřební složku.

Předmětný dům je vybaven ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky vlastním zdrojem tepla (domovní kotelnou).

Moje otázka zní : Existuje v tomto případě jiná možnost, jak rozdělit vstupní roční náklady na vytápění
a náklady na společnou přípravu teplé vody jinak, než v poměru 60%
(vytápění) a 40% (příprava teplé vody) ? Pokud ano, jakým způsobem se dle právní úpravy mezi těmito možnostmi volí ?

Ještě prosím o informaci, zda je jedinou aplikovatelnou normou vyhláška 194/2007 Sb. v návaznosti vyhlášku 269/2015 Sb. . V případě, že nikoli prosím o sdělení relevantních právních předpisů.

Prosím o rychlou odpověď - rozúčtování nákladů se bude projednávat
na shromáždění SV, které se bude konat již příští týden.

Děkuji předem za vstřícnost (rychlou odpověď).
Dobrý den,

děkujme za Váš dotaz. Domnívám se, že existuje způsob, jak rozdělit náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Distribuce tepla z jednoho zdroje pro crittalové vytápění (1) a ohřev teplé vody (2) by měla být řešena dvěma samostatnými topnými okruhy. Topný okruh je obvykle tvořen dvěma trubkami. Jednou, která přivádí teplou vodu do systému a druhou, která přivádí ochlazenou teplou vodu zpět ke zdroji tepla. Své vlastní potrubí by tedy měl mít jak crittal, tak ohřev teplé vody. Na tato potrubí by se pravděpodobně dala osadit dvě kalorimetrická měřidla, která by zajistila měření spotřeby tepla zvlášť pro crittal a zvlášť pro přípravu teplé vody.

Doporučuji tedy oslovit odborníka v profesi vytápění (topenáře) nebo měření a regulace (např. dodavatel měřidel), který by právě tuto možnost ověřil. V podstatě se jedná pouze o to, jakým způsobem je otopná soustava zapojena a jak "zařídit" podružné měření. Jinou variantou může být právě hydraulické oddělení systému pro vytápění od systému pro ohřev teplé vody.
Odpovídá:  - tisk