MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.12.17 / dotaz č. 89452
Dobrý den,mám následující dotaz: vlastním byt v bytovém domě, který vytápím pomocí plynového kotle. Předseda společenství vlastníků po mně požaduje doložení protokolu o provedené servisní prohlídce kotle každých 12 měsíců. Je jeho požadavek oprávněný? Pokud ano, podle jakého zákona?
V legislativě jsem tuto povinnost našel pouze u komerčních objektů, vlastníci bytů tuto povinnost údajně nemají. Jak je to prosím správně? Děkuji za odpověď.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz, ke kterému uvádím:
Povinnost revizí stanovuje zákon č. 201 /2012 o ochraně ovzduší v § 17 odst. 1. Tato povinnost se ale vztahuje pouze na kotle na tuhá paliva.
Povinnost revizí plynových kotlů stanovuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
Jejich majitel má zákonnou povinnost provést jednou za tři roky provozní revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly stanovena..
Pravidelné každoroční kontroly (servisní prohlídky) plynových kotlů jsou doporučením výrobců. Tato servisní prohlídka kotle spočívá v seřízení a vyčištěn kotle. Tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
tisk