MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.1.18 / dotaz č. 89663
Mam zajem o ftv s ukladanim do vody i do baterii.
Hezký den,

předpokládám, že budete chtít využít dotaci na FVE v rámci programu Nová zelená úsporám a tak ve Vašem případě by bylo vhodné postavit FVE, která vyhoví třetí výzvě pro rodinné domy, jež na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) nabízí dotaci. Žádost o dotaci se provádí podle pokynů, které jsou dostupné na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí (SFŽP) i na internetu , ale s tím Vám solidní firma pomůže a doporučí Vám jak postupovat a jaké doklady budete k tomu potřebovat.

Hlavní podmínkou dotace je, že instalovaný výkon fotovoltaické elektrány nepřesáhne 10 kWp, minimální účinnost panelů je 10 % (tenkovrstvé FV panely) a 15 % (mono a polykrystalické FV panely) fotovoltaika bude umístěna na rodinném domě kde má žadatel trvalé bydliště. Důležité je, že pro FVE s výkonem do 10 kWp, jež neslouží k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřebná licence ani živnostenský list.

Dotace pro FVE, o kterou máte zájem patří do následujících podoblastí:

Podoblast C.3.4, kde je maximální dotace ve výši 50 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti a se zásobníkem teplé vody a lze k systému připojit i akumulační baterie

Na rozdíl od předchozího systému je elektrárna připojena do domácí sítě. Přebytku elektřiny lze lze používat pro ohřev vody. Nespotřebovaná elektřina nesmí přetékat do veřejné sítě.

FVE musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp) a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů (na každý instalovaný kWp fotovoltaiky)

Podoblast C3.5, kde je maximální dotace ve výši 70 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, je vybavená akumulačními bateriemi a fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh elektřiny za rok.

Minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Fotovoltaický systém musí být vybaven baterií o kapacitní velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Podoblast C3.6, kde je maximální dotace ve výši 100 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 3000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. FVE musí být vybavena baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Výše podpory v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je navíc o 10% zvýhodněna.

Od září 2017 je dotace rozšířena o Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1

Zde je maximální dotace ve výši 150 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 4000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %.

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů je povinná.

Do jaké z výše uvedených kategorií se zařadíte a jakou výši dotace můžete získat bude závislé na Vašich spotřebách elektřiny, na technických podmínkách souvisejících s instalací a na tom, kolik peněz můžete a jste ochotna investovat.

V prvé řadě Vám tedy mohu doporučit kontaktovat některou z firem, která nabízí pro Vás kompletní řešení a to jak vlastní instalaci FVE, tak také pomoc s vyřízením dotace NZÚ.

Budete potřebovat znát svoje předchozí spotřeby elektřiny a také možnosti efektivního využití vyrobené elektřiny z budoucí FVE.

Zde Vám nejlépe poradí instalační technik, který přímo na místě zjistí od Vás potřebná data a prohlídkou objektu a jeho technických zařízení Vám doporučí optimální velikost a technické řešení instalace FVE. Nejprve se provádí tzv. počítačová simulace a návrh systému FVE a následně se provede projekt. Ten se konzultuje s dodavatelem elektřiny, aby splnil jeho požadavky na připojení do sítě, pokud to je potřebné. Podle projektu se FVE instaluje.


S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk