MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

14.1.18 / dotaz č. 89681
Dobrý den, mám RD asi 140m2, střěcha asi 120m2 ve sklonu a na jih, rád bych ohříval fotovoltaikou akumulační nádrž na topení(přitápění) v domě a ohříval teplou vodu v bojlerech (2x 80l.)
Jak velké by musely být fotovoltaické panely a jak velká akumulační nádrž..?
Hezký den,

při návrhu velikosti výkonu FVE pro rodinný dům se vychází zejména z předpokladu efektivního využití vyrobené elektřiny v domě a z technických podmínek. Velikost plochy i orientace Vaší střechy je pro výstavbu FVE vyhovující. Pokud budete chtít na realizaci FVE získat dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) bude potřebné navíc respektovat podmínky, které jsou SFŽP požadovány. Ty jsou vytvořeny a nastaveny tak, aby byla většina vyrobené elektřiny FVE efektivně spotřebována v domě a přebytky dodávané do sítě byly minimální.

Velikost bojleru (akumulačního zásobníku pro ohřev užitkové vody) by měla být v souladu s počtem osob, které teplou užitkovou vodu v domě spotřebovávají. Na osobu se uvažuje 40 litrů. Pro čtyři osoby je tedy potřebné mít boiler o obsahu 160 litrů.

Co se týká podpory vytápění je nutné si uvědomit, že v zimním období bude oproti létu poměrně malá výroba elektřiny z FVE a její využití pro podporu vytápní bude spíše na jaře a na podzim. Velikost akumulační nádrže bude vycházet spíše ze zdroje tepla, který ji bude ohřívat a z použitého paliva na vytápění. Akumulační nádrž je potřebná například pro kotel na tuhá paliva a nebo se hodí i pro tepelné čerpadlo. Toto doporučuji projednat s projektantem vytápění.

Doporučuji Vám kontaktovat některou z firem, která nabízí pro Vás kompletní řešení a to jak vlastní instalaci FVE, tak také pomoc s vyřízením dotace NZÚ. Pro optimální návrh FVE budete potřebovat znát svoje předchozí spotřeby elektřiny a také možnosti efektivního využití vyrobené elektřiny z budoucí FVE. V tomto případě Vám nejlépe poradí instalační technik, který přímo na místě zjistí od Vás potřebná data a prohlídkou objektu a jeho technických zařízení Vám doporučí optimální velikost a technické řešení instalace FVE.

Nejprve se provádí tzv. počítačová simulace a návrh systému FVE a následně se provede projekt. Ten se konzultuje s dodavatelem elektřiny, aby splnil jeho požadavky na připojení do sítě, pokud to je potřebné. Podle projektu se FVE instaluje.

V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byla vyhlášena třetí výzva pro rodinné domy. Program NZÚ by měl trvat až do roku 2021.

Hlavní podmínkou dotace je, že instalovaný výkon fotovoltaické elektrány nepřesáhne 10 kWp, minimální účinnost panelů je 10 % (tenkovrstvé FV panely) a 15 % (mono a polykrystalické FV panely) fotovoltaika bude umístěna na rodinném domě kde má žadatel trvalé bydliště. Důležité je, že pro FVE s výkonem do 10 kWp, jež neslouží k podnikání (tzn. elektřina z ní není určena na prodej, ale na vlastní spotřebu) není potřebná licence ani živnostenský list.

Dotace pro FVE je rozčleněna do následujících podoblastí:

Podoblast C.3.3., kde je maximální dotace ve výši 35 000 Kč a následující základní podmínky:

„Boiler napájený fotovoltaikou“ fotovoltaika pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
systém musí být optimalizována v závislosti na zátěži (např. MPP trackerem), celý systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.

Energie z fotovoltaiky musí pokrývat minimálně 50 % tepla na přípravu teplé vody a objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů na každý instalovaný kWp fotovoltaiky

Podoblast C.3.4, kde je maximální dotace ve výši 50 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti a se zásobníkem teplé vody

Na rozdíl od předchozího systému je elektrárna připojena do domácí sítě. Přebytku elektřiny lze lze používat pro ohřev vody. Nespotřebovaná elektřina nesmí přetékat do veřejné sítě.

FVE musí vyrobit alespoň 1700 kWh za rok (průměrná měrná roční výroba FVE v ČR je 1000 kWh/1 kWp) a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, měnič musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Objem zásobníku teplé vody musí být min. 80 litrů (na každý instalovaný kWp fotovoltaiky)

Podoblast C3.5, kde je maximální dotace ve výši 70 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, je vybavená akumulačními bateriemi a fotovoltaika musí vyrobit alespoň 1700 kWh elektřiny za rok.

Minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. Fotovoltaický systém musí být vybaven baterií o kapacitní velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Podoblast C3.6, kde je maximální dotace ve výši 100 000 Kč a následující základní podmínky:

Fotovoltaická elektrárna je připojená k veřejné síti, vybavená akumulačními bateriemi a FVE musí vyrobit alespoň 3000 kWh za rok a minimálně 70 % vyrobené elektřiny musí být spotřebováno v domě, invertor musí mít minimální účinnost 94 %, MPP tracker 98 %. FVE musí být vybavena baterií o velikosti 1,75 kWh na každý instalovaný kWp výkonu FVE.

Výše podpory v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je navíc o 10% zvýhodněna.

Do jaké z výše uvedených kategorií se zařadíte a jakou výši dotace můžete získat bude závislé na Vašich spotřebách elektřiny, na technických podmínkách souvisejících s instalací a na tom, kolik peněz můžete a jste ochotna investovat.

Žádost o dotaci se provádí podle pokynů, které jsou dostupné na regionálních pracovištích Státního fondu životního prostředí (SFŽP) i na internetu , ale s tím Vám solidní firma pomůže a doporučí Vám jak postupovat a jaké doklady budete k tomu potřebovat.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce


Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk