MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.1.18 / dotaz č. 89744
Dobrý den, bydlím v 6 bytovce a byty máme ve vlastnictví a 5 bytů je vytápěných vlastní společnou plynovou kotelnou. Účetnictví nám dělá bytové družstvo na jehož popud(?) nám v listopadu 2016 namontovali indikátory vytápění. Chtěl bych se zeptat, jestli v takové malé bytovce tyto indikátory musí být? My dáme za rozúčtování za rok 4574,- Kč(až za tuto sezonu), což je skoro tisícovka, kterou musím ušetřit pro firmu Techem a když bych chtěl ušetřit alespoň něco pro sebe, tak bych musel zmrzat!! Připadá mě to jako obyčejná zlodějna a ne zákon!!! Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

obecně lze říci, že bydlíte v bytovém domě s byty. Rodinný dům je definován jako "stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví", což není dle Vašeho dotazu Váš případ.

Máme zákon 406/2000 Sb., kde je mimo jiné psáno:

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

g) vybavit, v případě bytových domů každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Z mého pohledu je tedy ze zákona nutné indikátory mít. Tolik tedy k otázce ohledně zákonné povinnosti. Moje zkušenost v bytovém domě byla taková, že pokud jsme byli vlastníky jednotek a nebyli spokojeni se správou, kterou našemu domu externí subjekt prováděl, tak jsme se od něj zcela osamostatnili. Můžete si pravděpodobně též poptat tuto šlužbu i u jiných firem a diskutovat s Vaším správcem o možnostech výměny firmy, která Vám měřiče servisuje.

Zdraví

Martin Varga