MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.1.18 / dotaz č. 89765
mam zajem o fotovoltaiku na rd
Hezký den,

Váš zájem o FVE pro potřeby RD mne těší. Pro optimální návrh FVE je zpravidla potřebné záskat od klienta základní údaje o stávajících spotřebách elektřiny v domácnosti a jejich rozložení v čase. Dále je potřebné mít představu o možnostech umístění fotovoltaických panelů na střechu objektu.
Na základě získaných údajů lze pak předběžně určit velikost FVE a instalační technik by měl na místě realizace zjistit možnosti napojení FVE na stávající rozvody elektřiny.

Z výše uvedených podkladů a z obhlídky na místě může již projektant elektro vypracovat podrobný projekt i počítačovou simulaci, týkající se umístění FV panelů na střeše a zjistit předpokládané roční množství výroby elektřiny.

Pro rodinné domy se nejčastěji využívá FVE o výkonu okolo 3 kWp na níž lze v současné době získat i dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Jedná se o oblast C 3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

Tento systém se hodí pro domácnosti, které chtějí mít částečnou energetickou nezávislost a přebytky vyrobené a nespotřebované elektřiny uložené do baterií, mohou z nich čerpat ve večerních hodinách. FV elektrárnou využijete efektivně ve vaší domácnosti (můžete s ní i ohřívat užitkovou vodu), o což se postará kvalitní měnič a pokročilá automatika, která rozhoduje zda máte vyrobenou elektřinu spotřebovat ve vaší domácnosti a nebo zda se má ukládat do baterií.

Například z FVE o výkonu 3,06 kWp dokážeme ročně efektivně zužitkovat cca 2.900 kWh elektřiny a pro 12 kusů FV panelů budeme potřebovat 20 m2 jižně orientované a nezastíněné plochy střechy. Doporučená kapacita baterií je cca 6,48 kWh. Je možná i akumulace přebytků energie do teplé vody.

Doporučuji Vám nechat si od odborné firmy na základě jejího šetření na místě i z údajů, které od Vás získají vvypracovat cenovou nabídku a dohodnout podmínky realizace. Řada firem, které se dodávkou a montáží FVE zabývají, Vám nabídne i pomoc při vyřízením potřebných formalit pro získání dotace v rámci programu NZÚ.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk