MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

23.9.08 / dotaz č. 8986
Dobrý den, posílám dotaz pro sl. Hudcovou. Měla bych zájem o konzultaci ohledně vzniku a přerušení možných tepelných mostů při výstavbě našeho nízkoenergetického rodinného domu.
V týdnu jsme spolu hovořily telefonicky ohledně možné konzultace výstavby našeho rodinného domu. Bohužel jsem v současné době na mateřské dovolené a nemohu se domluvit na osobním setkání, proto Vám velice děkuji za možnost elektronické konzultace. V příloze posílám projekt našeho domu. Dotaz posílám i prostřednictvím str. IEkis, jak jsme se domluvily.

Vzhledem ke stále rosoucím cenám energií, vlivu na životní prostředí atd. jsem se rozhodla náš původně klasický RD postavit jako nízkoenergetický (pasivního se nám bohužel finančně nepodaří dosáhnout). Ráda bych Vás proto požádala o odborné poradenství v této oblasti a to hlavně týkající se přerušení možných tepelných mostů.

Oproti projektu je dům otočen štíty na V a Z kvůli slunečním kolektorům. Dům budeme stavět z Ytongu š. 300mm P2 400 + EPS F 2x80mm, izolace základových pasů do hloubky 50cm - pravděp. XPS š. 80mm, izolace pod střechou - miner. vlna 160mm a EPS 80mm (??? nevím jestli nebude kondenzovat voda - možná i 2. vrstva vlna), izolace vnitř. podlah v 1.NP XPS 120mm. Vnitřní zdi v 1. NP budou vápenopískové, ve 2. NP zatím nevíme. Stropy budou typu spiroll. Okna budou plastová s K max. 1,1 a budou upevněna na vnější straně zdiva (mezi zdivo a EPS F). Prosím o rady, kde by mohli vznikat tepelné mosty a jak bychom je mohli za "rozumné" náklady přerušit. Jako největší problém se mi jeví základová deska x zdivo (vím o pěnovém skle, bohužel dost drahé) a dále francouzské dveře v obývacím pokoji. V tuto chvíli máme již hotovou základovou desku a za cca 14 dnů bychom chtěli začít s výstavbou obvod. zdí.

Na rekuperaci pravděp. finančně nedosáhneme, možná by ani nebyla dostatečně účinná (malé zateplení hl. oken, netěsnost). Vytápění proto budeme řešit krbovými kamny, elektrokotlem nebo plyn. kotlem s akumulační nádrží a na TUV 3 sluneční kolektory.

Předem Vám děkuji za odpověď
Děkuji a jsem se srdečným pozdravem
Dobrý den, jak jsem již uvedla nejlepší by bylo přijít k nám na konzultaci a o celém problému si promluvit osobně. Nicméně pokusím se na Vaše dotazy odpovědět na základě zaslaných podkladů.
Problematika tepelných vazeb a mostů se ve větší míře začala řešit až v posledních letech spolu se vzrůstajícím snahou o maximální energetickou úspornost staveb. Základní pravidlo tedy zní "Minimalizovat počet tepelných mostů a vazeb". Různé uskakující stěny, členité střechy či nelogické napojení oken (např. rohová okna) jsou většinou nezbytné pro architekta, nicméně z hlediska realizace bývají komplikovaná a hlavně z hlediska tepelné techniky ne vždy optimalizovatelná. Proto je jednodušší se takovýmto prvkům vyhnout.
Pokud tedy pominu tyto architektonické prvky, pak zůstavájí ty základní tepelné vazby, bez kterých se většina domů neobjede: napojení podlahy a stěny, stěny a okna a stěny a střechy apod.
Kombinace nosné stěny a zateplovacího systému je dobrá volba jak tyto problematická místa vyřeštit. Ovšem i zde musí být kladen důraz na kvalitu provedení. V rámci realizace zateplovacího systému je dobré řešit zateplení ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů tepelnou izolací z EPS min tl. 20 – 40 mm. A s tímto již počítat při osazení otvorových výplní, aby byla dostatečná dimenze okenních rámů. Stejně tak svislé zateplení základů pomůže odstínit tepelný most napojení podlahy a stěny. Zde je dobré upozornit, že izolace by měla být min 0,5 m pod terén a aplikovat povrchovou úpravou odolnou proti působení vody, aby bylo zabráněno degradaci izolace. Pěnové sklo se většinou používá pro jednovrstvé nezateplené zdivo. Nicméně kvůli ceně se spíše volí varianta s první vrstvou cihel vysypaných perlitem. Vnější zateplení XPS Vám udělá stejnou, né-li lepší službu a za určitě nižší náklady.
Kapitolou sama pro sebe je střešní konstrukce a její napojení na stěnu. Na konstrukci střechy jsou kladeny nejpřísnější požadavky jak z hlediska izolačních schopností, tak z hlediska propustnosti vodních par. Při výpočtu ju nutné uvažovat nejen všechny vrstvy tepelných izolací, ale i všechny komstrukční prvky, které se ve střešní konstrukci nacházejí. Jedná se o krokve, kleštiny, nosné konstrukce podhledu apod. Vliv těchto prvků je většinou nezanedbatelný a zpravidla zhoršuje tepelně izolační vlastnosti střechy. Proto je dobré kombinovat vrstvy tepelné izolace mezi krokvemi, se souvislejšími vrstvami pod nebo nad krokvemi. Správných variant řešení existuje určitě mnoho. Vhodný způsob by měl zvolit kvalifikovaný projektat, který bude mít povědomí jak o tepelně technickém návrhu, tak představu o skutečné technické realizaci. Vždy by měl být součástí projektu kontrolní výpočet součinitele prostupu tepla a bilance kondenzace par všech obalových konstrukcí.
Více o problematice můžete najít např. na stránkách http://www.ekowatt.cz/cz/informace/uspory_energie.
S pozdravem Lenka Hudcová

Zkontrolováno: "*go230609"
Odpovídá:  Ing. Lenka Hudcová* - tisk