MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.2.18 / dotaz č. 90213
Obec realizujeme přístavbu cca 250 m2- jídelnu ke škole. Je to méně než 25 % plochy školy.Jaký PENB si musí nechat zpracovat a jaké podmínky musí splňovat projekt přístavby ?
Vážený pane, děkujeme za vaše dotazy.

Jaké parametry musí splnit přístavba?
Pokud se přístavbou nezvětší energeticky vztažná plocha o více než 25 %, pak se přístavba posuzuje jako změna budovy (nikoli jako nová budova, kde jsou požadavky jiné). Energeticky vztažná plocha je o něco větší, než podlahová plocha, stanovuje se z vnějších rozměrů. Tj. platí přibližně, že energeticky vztažná plocha je podlahová plocha vytápěných prostor + tloušťka obvodových zdí.

Přístavba pak musí splnit požadavky podle vyhl. 78/2013, §6, odst. 2 - je možno vybrat si jednu ze tří možností:
a) celá budova (tj. škola +přístavba) splní průměrný součinitel prostupu tepla a současně splní požadavek na spotřebu neobnovitelné primární energie
b) celá budova splní průměrný součinitel prostupu tepla a současně splní požadavek na spotřebu celkové energie
c) měněné konstrukce splní hodnoty součinitele prostupu tepla doporučené normou ČSN 730540 a případně měněné kotle a jiné technické systémy splní požadavky na účinnost podle vyhl. 78/2013.

Jaký PENB musí mít budova?
Z hlediska zákona 406/2000 Sb. je rozhodující, jde-li o tzv. větší změnu budovy. Tím se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy OBÁLKY budovy, tedy nikoli podlahové plochy (či energeticky vztažné plochy). PENB musíte mít jen jde-li o větší změnu budovy.

Může tedy nastat situace, že PENB mít nemusíte (nejde o větší změnu budovy), ale současně musíte doložit splnění energetické náročnosti podle výše uvedených požadavků.

V každém případě pro školu (resp. pro obec jako zřizovatele) platí povinnost zpracovat PENB, neboť škola je budova užívaná orgánem veřejné moci. Pokud už PENB pro školu máte, musíte po dokončení přístavby stejně nechat zpracovat nový, neboť došlo ke změně budovy (v tomto případě je jedno, jaké parametry v PENB vyjdou, cílem je konstatovat skutečný stav).

Nejsnazší tedy bude nechat zpracovat PENB pro jídelnu + školu dohromady a doložit jím splnění energetické náročnosti v rámci stavebního řízení. Po dokončení přístavby tento PENB pak vyvěsíte u vchodu do školy, splníte tak povinnost dle zákona 406/2000 Sb, § 7a, odst. 1.

Přejeme úspěšnou stavbu!
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk