MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.3.18 / dotaz č. 91349
Dobrý den,
rádi bychom pořídili FVE na rodinný dům s roční spotřebou el.energie 4-4,5 kWp.
Elektřinu chceme umístit hlavně do bojleru na TUV 300 l, nyní vytápěn el.patronou 3,5 kW 1 fázová na signál HDO nízký tarif.V domě je el.kotel na vytápění domu 3 x 6 kW, bylo by možné umístit elektřinu z FVE alespoň v době jaro + podzim do jedné fáze el.kotle aniž bychom př.tento kotel nějak poškodili?
Bude pro nás vhodná 3fázová nebo 1 fázová FVE.
Děkuji za odpověď.
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádím následující.
V případě Vašeho zájmu o instalaci FV elektrárny je nutné splnit několik požadavků.
a) žádost o připojení, ve Vašem případě se jedná o formulář D 22 – Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě NN společnosti E.ON Distribuce, a.s.
b) studie připojitelnosti za podmínek podle § 6a, 7a vyhl. Č. 16/2016 Sb.

Podmínka zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě je popsána v § 16 vyhl. 16/2016 Sb.
1. Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině NN
2. Podmínkami k připojení mikrozdroje žadatele k DS jsou:
a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k DS, která není větší než hodnota limitní impedance
b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce do DS v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do DS, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení
c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 16/2016
Vyhnout těmto komplikacím se lze smlouvou o dodávce FV mikrozdroje např. s E.ON, ČEZ nebo PRE.

S pozdravem
Ing. Josef Šťastný