MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

20.3.18 / dotaz č. 91567
Dobrý den.
Jsem vlastníkem bytu v bytovém domě. Výbor společenství vlastníků chce zde prosadit změnu dokončené stavby - "Odpojení od SZTE a pořízení tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV. Prozatím nám nebyl předložen energetický posudek, který by mněl obsahovat i tzv. ekonomickou přijatelnost. Chtěl bych se Vás zeptat, zdali v tomto posudku musí být zohledněna i případná reinvestice uvažovaného zařízení - tj. po jaké době a v jaké výši (kolik % z technologické části) se musí počítat s reinvesticí v případě kotelny s tepelnými čerpadly.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, u tepelných čerpadel v bytových domech a výše jejich reinvestice po dožití technologie, není na rozdíl od plynových kotelen, nikde legislativně zakotvena. Tato technologie v České republice ještě nemá za sebou dostatečně dlouhou dobu provozu, aby se daly tyto zkušenosti aplikovat do výpočtu návratnosti a navíc aby byly věrohodně potvrzeny. Z toho důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost celkové investici, provozním nákladům a nákladům na údržbu včetně zmiňované reinvestice, které jsou použity v energetickém posudku. Nelze ani opominout mzdové náklady na obsluhu zařízení, předpokládám jednoho z vás, člena SVJ, jak už to u společenství bývá.
Na tyto fakta upozorňují texty v odborných topenářských časopisech, rádcích pro SVJ a také Energetický regulační úřad ve své sekci pro spotřebitele, kde úřad informuje veřejnost.
Pro stanovení výše reinvestice lze přiměřeně použít Metodiku hodnocení ekonomické přijatelnosti tepla ze SZTE (Systém zásobování tepelnou energií), která se uplatňuje pro případy odpojení od dálkového SZTE a instalace plynových kotelen, jako zdroje znečištění dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Doba životnosti strojní části kotelny je stanovena na 10 let. Na stránkách www.mzp.cz/cz/ekonomicka_přijatelnost_vyuziti_tepla jsou připojeny i vzorové kalkulačky pro různé tepelné výkony kotelen.
Reinvestice je jedná část výpočtu, kterou lze stanovit % z celkové investice nebo pak dle životnosti jednotlivých komponent strojní části (z logiky věci lze dovodit, že kryt tepelného čerpadla vydrží déle, než těsnění točivé části např. hřídele), ovšem důležitá je prvotní výše investice a znalost z čeho je položkově sestavena. Součástí investice není jen dodávka a instalace, ale také poplatky spojené se stavebním řízením, projektová dokumentace s vyjádřením dotčených orgánů, úroky úvěru a náklady na odpojení od SZTE, které vyčíslí dodavatel tepla.
Doporučuji Vám kontaktovat svého dodavatele tepla a probrat s ním Vaše důvody, které Vás vedou k úvaze odpojení a instalace vlastního zdroje tepla a myslím si, že dojdete ke shodě a řešení budoucích dodávek tepla k oboustranné spokojenosti, neboť např. technologie domovní předávací stanice tepla zajistí požadovaný komfort přesně dle požadavku obyvatel domu. Přeji Vám hodně úspěchů.
Odpovídá:  Ing. Dana Kožušníková - EKIS Ostrava DK projekt tisk