MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.18 / dotaz č. 91902
Dobrý den, jsme projekční firma a potřebujeme radu, jak přistoupit k řešení jednoto nestandartního PENB. Jedná se o novostavbu samostatného objektu zázemí pro dopravní hřiště za základní školou v Hodoníně. V objektu je jedna učebna, kabinet, vstupní hala se šatnou a hygienické zázemí. Vytápění je upřednostňováno pomocí el. přímotopů. Problém je v provozu - od poloviny listopadu do konce února objekt nebude využíván, tzn v zimním období pouze temperace na 10°C. Dle nás se na objekt nevztahuje žádná z vyjímek pro to aby PENB nemusel být zhotoven. Jak by jsme měli tento průkaz (a budovu) nastavit, aby to bylo legislativně v pořádku?
A jak je to se splněním požadavků na konstrukce průměrné Uem? Domníváme se, že pokud v nejstudenějších měsících (prosinec-únor) bude objekt vytápěn (temperován) pouze na 10 °C, pak by postačilo splnit normové hodnoty pro konstrukce pro tuto teplotu?
Dobrý den,
pro tento případ opravdu neplatí žádná výjimka a PENB se zpracovávat musí. Pro zpracování PENB máte více možností jak jej zadat. Nastavení profilu objektu se projeví jak na referenční budově, tak na reálné budově a zadání tedy nemá vliv na výsledek PENB. Odlišné zadání způsobu užívání nemá vliv na hodnotící parametry PENB, ale jen na absolutní hodnotu spotřeb. Jedna z možností jak PENB počítat je zadat předdefinovaný profil zóny dle TNI, kde jsou předdefinované teploty na vybrané provozy. V tomto případě je třeba si uvědomit, že aktuální reálná spotřeba objektu nebude ani přibližně odpovídat na vámi plánované užívání objektu. Další možností je nastavit si vlastní teplotu v objektu např. Vámi zvolených 10°C, tento výpočet už bude přesnější, ale pořád nebude zahrnovat rozdíl teplot, který zřejmě vznikne mezi vytápěným a nevytápěným obdobím. Třetí možností je zadat teploty po měsících, kde budou zohledněny měsíce vytápěné a měsíce temperované. Výpočet je ale třeba provádět v programu, který takové zadání umožňuje. Na našem trhu takové programy už jsou. Co se týče požadavku na průměrný součinitele prostupu tepla, tak ten se bude měnit v závislosti na zadané teplotě interiéru.
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová* -
Téma:  Legislativa
tisk