MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.10.08 / dotaz č. 9208
Dobrý den,
postavili jsme rodinný dům z liaporových tvárnic. Zateplili jsme ho 10 cm polystyrénu. Vytápíme a ohříváme vodu plynovým turbokotlem (zavěšeným na zdi v technické místnosti v patře). Pro občasné topení využíváme krb s vložkou v obývacím pokoji.
Ráda bych se zeptala, jaký by měly přínos solární kolektory, případně tepelné čerpadlo, pro ohřev vody nebo i pro vytápění? Dům má sedlovou střechu s taškami, štíty jsou orientovány přibližně k jihu a severu, což asi není pro kolektory ideální.
Můžete nám napsat, jaké by byly pořizovací náklady, životnost zařízení a zda se dá odhadnout návratnost investice? Je možno získat dotace na tato zařízení?
Děkuji za odpověď
Dobrý den
Orientace střešních rovin na východ a na západ skutečně není optimální, dokonce nevhodné k instalaci solárních panelů. Aplikace kolektorů není ale vždy podmíněná orientací střešních rovin. Solární panely lze instalovat i mimo střechu budovy, např. na terénu v blízkosti objektu. V těchto případech záleží na vhodnosti lokality z pohledu možného zastínění kolektorů vzrostlou zelení, okolními stavbami apod. Vzhledem k minimalizaci tepelných ztrát v rozvodech mezi kolektory a výměníkem tepla je optimální kolektorové pole umístit v blízkosti objektu. Aplikovatelnost kolektorů pro Váš dům doporučuji konzultovat s projektantem těchto systémů přímo na místě.

Realizace zařízení pro využití sluneční energie na celoroční ohřev vody pro tří až čtyřčlennou rodinu bude vyžadovat odhadem tři kolektory o celkové absorpční ploše okolo 5 až 6 m2. Náklady na pořízení celého systému (kolektory, výměník, regulace, rozvody, izolace, montážní práce atd.) se budou pohybovat okolo 100 tis. Kč. Ročně lze při využití tohoto systému ušetřit od 2 do 10 tis. Kč v závislosti na celé řadě faktorů tzn. na původním způsobu ohřevu (v závislosti na druhu energie, kterou bude nahrazovat energie solární), nadimenzování a využití systému atd. Se spodní hranicí uvedených finančních úspor lze počítat pří náhradě zemního plynu a s horní hranicí při náhradě elektrické energie. Z toho lze přibližně stanovit ekonomickou návratnost od 50 do 10 let. Uvedené číselné hodnoty budou velmi individuální a jsou předmětem návrhů a výpočtů. Životnost kolektorů je výrobci uváděna okolo 30 let, u ostatních zařízení (čerpadla, elektronika apod.) lze uvažovat s kratší životností.
V současné době je možno získat na solární systémy pro celoroční ohřev vody finanční dotaci z národního programu Státního fondu životního prostředí až do výše 50% realizačních nákladů, ale maximálně 50 tis. Kč. U podpořených projektů klesá výrazně doba návratnosti a v mnoha případech se systémy stávají značně rentabilními.

Instalace slunečních kolektorů pro přitápění v objektu je diskutabilní a je podmíněna celou řadou aspektů. Základním problémem je optimální nadimenzování systému tak, aby došlo k maximálnímu využití vyrobené energie v průběhu celého roku. Především se jedná o energetické přebytky v letních měsících, které v těchto případech přesahují energetické požadavky na přípravu teplé vody. Řešením bývá ohřev bazénové vody, pokud samozřejmě bazén pro objekt existuje.

Tepelné čerpadlo (TČ) obdobně jako solární kolektory pro vytápění budovy mají smysl pro objekty s nízkou spotřebou energie na vytápění. Proveditelnost TČ v konkrétním případě bude záviset na mnoha podmínkách. Především bude podstatné, jaký typ TČ lze v konkrétní případě použít, např. TČ s využitím studen, vrtů, vody, vzduchu, zemního kolektoru apod. Na typu bude závislá využitelnost a efektivita sytému a samozřejmě i cena, která by se mohla pohybovat od 150 tis. Kč výše. V současné době je možnost získat dotace na TČ v případě, že je jeho aplikací nahrazován původní zdroj na pevná fosilní paliva. Toto omezení je pro Vás podstatné a Vaše žádost by byla nepřijatelná.

V případě Vašeho zájmu o instalaci obnovitelného zdroje energie doporučuji další kroky osobně konzultovat s odborníkem v této oblasti. Ten by měl na základě zkušeností, skutečného stavu a výpočtů zhodnotit smysluplnost realizace konkrétního systému.

S pozdravem R. Bura

Zkontrolováno: "*go260609"
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - tisk