MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

10.10.08 / dotaz č. 9215
Dobrý den, můj dotaz se týká Průkazu energetické náročnosti budovy. Jsme bytové družstvo vlastnící obytný dům se zastavěnou plochou 711 m2 a s obytnou plochou 1655 m2. Okna byla již vyměněna před 2 roky, fasáda je pouze opravena (nezateplena). Jsme povinni od 1.1.2009 Průkaz energetické náročnosti budovy vlastnit a předkládat, například při nájmu jednotlivých bytových jednotek?
Vážený pane,
zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. uvádí:

§6a, odst. 2:

(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz"), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu5a). Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při
a) výstavbě nových budov,
b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b).

Z toho vyplývá, že povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) máte pokud stavíte novou budovu nebo rekonstruujete stávající. Pokud nic takového neděláte, nemáte ani povinnost PENB zpracovat.
Při prodeji nebo pronájmu musíte PENB předložit, pouze pokud ho máte zpracovaný "ze zákona" (kvůli výstavbě nebo rekonstrukci). Dokonce, pokud si PENB necháte zpracovat "jen tak", aniž byste měli ze zákona povinnost, nemusíte ho při prodeji nebo pronájmu předkládat.

Pokud budete rekonstruovat budovu po 1.1. 2009, musíte PENB zpracovat a předložit v rámci žádosti o stavební povolení a pak už budet mít povinnost předkládat ho zájemcům o nájem bytů.

Jan Truxa, Karel Srdečný

Zkontrolováno: "*go030709"
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Legislativa
tisk