MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.3.18 / dotaz č. 92245
Dobrý den, rád bych Vás tímto požádal o vyjádření k následující problematice. Naše společnost provozuje výrobní potravinářský provoz (pivovar), v rámci jehož provozování má i uzavřenou smlouvu na dodávky plynu. Vyúčtování plynu je prováděno měsíčně a to na základě hodnot, které jsou dodavatelem odečítány na dálku z tzv. "přepočítávadel" instalovaných paralelně k plynoměrům. K dispozici jsou dva plynoměry, přičemž jeden je umístěn na potrubí, které přivádí plyn do menšího plynového kotle, z něhož jsou vytápěny nevýrobní prostory a druhý je umístěn na potrubí, které zásobuje plynem centrální plynovou kotelnu vyrábějící plyn pro veškeré výrobní prostory. Naše pochybnosti spočívají jednak v samotné existenci "přepočítávadel" jako zdroje informací pro dálkový odečet plynu, které plyn přepočítávají, dle nás jako zákazníka, podle zcela netransparentního a námi neověřitelného mechanismu, a pak zejména v naměřených hodnotách, neboť zatímco v případě jednoho z plynoměrů se hodnoty naměřené na plynoměru a přepočítávadle odchylují jen minimálně, v případě druhého plynoměru činí odchylka mezi hodnotami naměřenými na plynoměru a přepočítávadle více než 70%. Tuto skutečnost jsem u dodavatele reklamovali, přičemž nám odpovězeno, že fungování přepočítávadla bylo zkontrolováno a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Předem za Vaše vyjádření k existujícím odchylkách v naměřených hodnotách u jednoho z plynoměrů a příslušného přepočítávadla děkuji.
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.

Dálkově odečítaný plynoměr může mít přepočítávač, který objem plynu naměřený plynoměrem přepočítává na skutečnou spotřebu podle aktuálního tlaku a teploty.
Doporučuji podívat se na fakturu, obvykle zde je uveden údaj z plynoměru i přepočet. Případně požádejte dodavatele, ať vám tyto hodnoty doloží.

Pokud se vyskytnou pochybnosti, máte několik možností:
1) Požádat dodavatele plynu o přezkoušení měřidla. Pokud se ukáže, že zařízení měří správně, platíte přezkoušení vy (řádově tisíce Kč), pokud neměří správně, platí přezkoušení dodavatel plynu a vy můžete uplatnit náhradu škody vzniklou chybným měřením spotřeby.
2) Instalovat si vlastní podružný plynoměr, jehož údaje snadno porovnáte s fakturovanou spotřebou. To je vhodné i pro vaše vlastní sledování a řízení spotřeby provozu. Případný rozpor je pak důvodem k přezkoušení fakturačního měřidla - viz výše.

Orientačně můžete spotřebu plynu odhadnout podle výkonu kotle a provozních hodin. Nejlépe je sledovat údaje plynoměru v době, kdy kotel jede několik hodin na plný výkon.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Plyn
tisk