MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

29.9.08 / dotaz č. 9226
Dotaz pro Ing. Šubrta Energy Consulting :
Vážený pane inženýre ! Obracím se na Vás s prosbou o odpověď na některé otázky, které mi vrtajíhlavou. Úvodem píši, že se vůbec nebudu zlobit a že chápu, když mi buď neodpovíte vůbec, nebo odpovíte, že s nedouky se nehodláte bavit. Hltám Vaše odpovědi na internetu na otázky kolem tepelných izolací. ta " anketa" již asi skončila ? Mám také objednanou Vaši knihu Katalog tepelných mostů. Ještě se pochlubím, že jsem několikrát v praxi použil program Louisa. Tím ale chlubení končí. Na stará kolena trochu projektuji, tak asi tři rodinné domky do roka. Nic pro zbohatnutí. Nejsem tedy žádná projektová firma. To vrtání hlavou se týká difuze ve stěnách a nebezpečí kondenzace a tedy poruch. Patřím mezi ty, kteří již dávno od školy a promoce stihli zapomenout to málo, co snad kdysi věděli o Pascalech a podobných nezáživných veličinách.
Takže na mne přesně platí první věta Vašeho článku v TZB Info z 15.5.2006. Článek se jmenuje vodní pára a její kondenzace v konstrukcích. Ocituji Vaše slova : Vodní pára a její kondenzace v konstrukcích je pro laiky velmi obtížně pochopitelné téma. Bohužel k němu nemají dostatečně odborný přístup ani stavebně vzdělaní lidé. A tady začíná kámen úrazu.
Snažím se malovat " nízkoenergeticky ", aniž bych tomu tak říkal, aby kde to jenom jde, byly konstrukce i detaily někde na úrovni doporučených hodnot.. Nebo raději lepších. Čtu o tom, kde co. Pokud jde o materiály, jsem přítelem pálených cihelných a také vaty všeho druhu. A pokud možno nepřítelem polystyrenu ( toho obyčejného ). Možná, že je to takhle ale naprosto špatně.
Ještě toto : Jsem obyčejný stavbařský projektant, nikoli specialista na topenářské věci. Pro návrhy izolací ve stěnách, stropech i jinde je z hlediska tepelného odporu na každém rohu spousta detailů, tabulek a doporučení. Takže z tohoto hlediska není problém něco nakreslit. Ale z hlediska nebezpečí poruch v důsledku kondenzace to už je výrazně horší. Protože jednovrstvé cihelné zdivo od kohokoli neumí běžně být příliš lepší, nežli jsou předepsané hodnoty, maluji dosud sendvičové zdivo 30 cm a 16 cm vaty. V jednom případě jsem dal 20 cm. Také jednou odvětranou fasádu s předsazenými klinkery. Dost se při tom snažím řešit okolí otvorů. Protože se bojím problémů, tvrdím stavebníkům v projektech, že se NESMÍ použít akrylátová vrchní vrstva. To je vlastně dotaz : Silikon nebo silikát je samozřejmě dražší. Není to ode mne trestuhodná blbost blbost ke škodě stavebníka, pokud mne poslechne ? V letošním roce došlo doslova ke skoku v cenách minerálních izolací. Asi mi tak jako tak nezbude, smířit se s polystyrenem. Tedy dva dotazy : Je protistátní akrylátová omítka na vatě ? Nebo je naopak nesprávné a nehospodárné trvat na silikonu nebo silikátu ? Jak moc je protistátní trvat na vatě a nedat tam polystyren ?
Nastal mi navíc další problém : stavebník chce mocí mermo keramický obklad na části fasády. Tak budiž : pod něj ne vatu, ale polystyren, možná extrudovaný nebo perimetr. A teď bych rád viděl do těch problémů s difuzí a kondenzací. Také ČSN 73 2901 provádění ETICS v příloze A chce Doležení tepelně technických vlastností včetně šíření vlhkosti. Ale kde vzít a nekrást ! Když jsem se obrátil na mého "dvorního projektanta" topení, tvářil se ma mne v mailu stejně hloupě, jako já teď na Vás. Přestože má program Protech. Nevím ale, jestli i na ty difuze. Protože bych byl rád IN i v těch svých sedmdesíti a něco letech a nebyl odkázaný na to, že nazdařbůh něco namaluji a potom se ukáže, že je to o malér, snažil jsem se poohlížet po nějakém programu, který by na informativní projektantovi VČAS něco o poměrech ve variantách konstrukcí řekl. Abych si koupil komplet Protech, který by to uměl, je asi nesmysl. Nestačilo by 20 tosíc. Ty by se mi nevrátily, ani kdybych tu byl do 120 let. Nebo nějaké tabulky, širší, nežli je ta v příloze 19 Vaší Odpovědny. Nebylo by něco takového ? Protože asi takové tabulby nejsou, dovoluji sisi dotaz : Bylo by možné si rpo několik takových řešení ( asi postupně podle potřeby )u Vás objednat výpočet ? Nač by v takovém případě takový jeden případ přišel ? Nebo nevíte o nějakém programu pro nedouky, kde by si to bylo možné naťukat ? Nějakou takovou modifikaci Louisy. Mám program URSA, ale je jen rpo střechy. Zdi do něj neumím zadat.
Teď si ale dovolím poznámku, možná ne úplně správnou - k Vašim článkům, kde zlehčujete ty dotazy o "dýchání" zdí. Jistě, zdi nedýchají, ale nikdo minevymluví, že cihelná zeď se svou schopností vlhkost absorbovat a zase vydat ( tedy dýchat ) a navíc ji přiměřeně umožnit únik směrem do exterieru, je nesrovnatelně lepší, nežli v podstatě parotěsná betonové zvenku oizolovaná kracice anebo ještě spíše interier obalený dokonale těsnou parotěsnou zábranou. Nechci použít výraz, který používám v řeči mluvené. Je z oblasti ochrany při sexu. Potom vědecky vypravujeme bydlícím, že neumějí bydlet ! Možná jsme jenom zapomněli postavit barák, ve kterém se bydlet dá. Jistě, pokud bude dům vybavený automatickým větráním a rekuperací, je to jiné. Proč tedy i dodavatelé polystyrenu vymysleli ten děrovaný, a proč mluví o nízkém difuzním odporu. Kdyby na tom něco nebylo, tak můžeme klidně všechny domy ofoliovat až do nebe. Možná řeknete, že je to vymyšleno jenom pro sauny a městské bazény. A mokré zdivo. Budete mít asi pravdu. Vím, že provokujia že to stejně logicky spěje k nízkoenergetickým až pasivním domům, kde ais i ta poarotěsnost a vzduchotěsnost bude na jednom z prvních míst. Ale také ta vzduchotechnika s rekuperací. Asi to také spěje hodně k dřevěnému stavění, už asi méně k hromadnému plácání domů ze slámy a hlíny. Co budou ale potom vyrábět cihláři ?
Ještě mne zaujalo toto : na internetu v TZB Info je rozhovor s vedoucím pracovníkem HELUZ, kde se vychvaluje Supertherm 49 vysypaný perlitem a mělo by to být už i jako jednvrstvé docela tepelně dobré. Pak by mohly asi odpadnout i všechny kondenzační problémy a mohly by se na to lepit i keramické obklady a bylo by vystaráno ! Prosím o názor. Už se těším, jak to takhle začnu malovat.
Na závěr : shodou okolností jsem od tohoto mailu odběhl se dívat na televizi na zajímavý seriál pořadů o pasivních domech. ( Něco z toho jsem viděl již dříve ). A v minulém týdnu jsem o dovolené zepředu i zezadu přečetl knihu Tywoniak : Nízkoenergetické domy. Za jakoukoli zprávu předem děkuji.
Vážený pane,
děkuji za přízeň a pokusím se odpovědět, i když je Váš dotaz poněkud rozsáhlý a zabírá šíři od norem, vlhkosti až po možné typy zdiv a materiálů. Pokusím se tedy stručně.
Jednak jsem napsal knihu Tepelné izolace v otázkách a odpovědích, kterou vydalo nakladatelství BEN a kde je něco o vlhkosti napsáno. Tuto knihu je také možné si stáhnout v elektronické podobě na:
http://www.e-c.cz/index.php?page=download
Něco o vlhkosti je i v KATALOGU TEPELNÝCH MOSTŮ. Vlhkost funguje tak, že výpočtově je vevnitř 20°C a 50 % vlhkost. T.j. cca 9,2g vody na 1 m3 a tlak vodní páry 1400 Pa. Venku je výpočtově -15°C a vlhkost 84%. Objem vody je pak 1,1 g vody na 1 m3 a tlak vodní páry cca 140 Pa.
Rozdíl tlaků vodní páry je to, co ji žene ven z domu. Pokud ve zdivu dojde k rychlému poklesu teploty a malému poklesu tlaku vodních par, nastává problém. roto je potřeba tepelnou izolaci dávat zvenku. Pokud je vevnitř (třeba podkroví domku), musí se mezi tepelnou izolaci a interiér dát parotěsná fólie.
V zásadě platí, že pokud se dovnitř dá nějaká konstrukce, která tepelně izoluje, musí být navrch ještě více tepelné izolace a nebo musí umožnit vodní páře vystoupit do exteriéru.
Prakticky: pokud dům bude z cihel HELUZ STI 49 cm, zateplení tam nesmí být a nebo musí mít tloušťku minimálně 80 mm. Pokud bude dům z Ytongu, zateplení musí být ještě silnější (nebo vůbec).
Problém je zdivo s tepelnou izolací, které je na vnějším povrchu uzavřeno bez možnosti odvětrání vodní páry. To může být nalepením slinutých klinkerů na fasádu, přizdění kamenného zdiva apod. Výpočty bilance kondenzace vodní páry řeší programy od Zbyňka Svobody, tuším že se jmenuje Teplo. Výpočty jsme samozřejmě schopni udělat. Pokud by se jednalo o více variant zdiva, tak bychom se asi domluvili na nějaké částce podle počtu variant. Pokud byste toto chtěl udělat, tak mi, prosí, pošlete tabulku skladeb jednotlivých variant ať můžeme udělat cenovou nabídku.
Dýchání dmu je skutečně blbost. To, o čem Vy mluvíte, je absorbivita vlhkosti stavebním materiálem. Ta se pochopitelně může různě měnit použitým materiálem. Z tohoto pohledu je velmi výhodná ovčí vlna, ale třeba i konopí apod. Nicméně to už jsou detaily, které nelze v populárně naučných článcích řešit, v nich bojuju proti pojmu „dům dýchá“, protože ten je často zneužívaný při lobování, aby si lidé nechali hlavně vyměnit okna a fasádu, když maj málo peněz, odflinkli nátěrem novou barvou.
Ohledně vysypávání cihel perlitem – o něco málo to zlepší tepelně izolační vlastnosti, ale může nastat problém s tím, že cihla při stavbě hodně nasákne vodou a mráz ji roztrhá (stává se to u prvního šáru cihel)
Ohledně dřevostaveb – bohužel zatím stavby hodnotíme pouze na základě součinitele prostupu tepla U a nikoliv z pohledu akumulace. provedl jsem si simulační výpočty a s hrůzou jsem zjistil, že dům se zdí o U = 0,32 a dům se zdí o U = 0,18 mají stejnou potřebu tepla na vytápění! Konzultoval jsem tento výsledek s J. Tywoniakem i se Zb. Svobodou a ani jeden z nich mi nebyl schopen tento výpočet ani potvrdit ani vyvrátit – prostě se to v odborné veřejnosti neví, jak to funguje. První dům byl akumulační, druhý naopak velmi lehký a výpočet byl prováděn dynamicky s tím ,že se podmínky měnily po celý rok po 10 minutách (včetně úhlu a intenzity slunečního záření).

Závěr:
Tepelná izolace ke zdivu co nejlepší, u dobrých zdiv nesmí být pod cca 80 až 120 mm. Čím víc izolace, tím lépe (optimalizační metodou vycházejí tloušťky kolem 30 až 50 cm).
Pokud bude na povrchu v exteriéru něco, co má velký difuzní odpor, je nutné provést přesné výpočty a případně zvolit jinou konstrukci (odvětrávaná fasáda)

Zdraví
Roman Šubrt
roman@e-c.cz

Zkontrolováno: "*go030709"
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - tisk