MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.4.18 / dotaz č. 92341
V jaké formě / podobě musíme energetické štítky pro svítidla komunikovat u našich produktů pro prodejní kanál e-shop a kamenná prodejna?

Musí se energetické štítky pro svítidla komunikovat pro všechny produkty nebo pouze pro ty, které obsahují zdroje?

Jaké jsou postihy při nedodržení tohoto nařízení (pokud bychom se rozhodli je nezavádět s ohledem na předpokládané zrušení tohoto nařízení v r. 2018/2019)?

(Jedná se o NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, uvádím odkaz zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.258.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2012:258:TOC).
1. Energetický štítek se dle nařízení 874/2012 vystavuje v místě prodeje (fyzické místo, kde je výrobek vystaven nebo nabízen konečnému uživateli k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky). Vhodné je přímo si přečíst nařízení v platném znění (viz článek 4, odstavec 2). Pro eshop platí to samé. Pouze není nutné vystavovat celý štítek, ale lze v blízkosti ceny umístit zmenšenou verzi - šipka s energetickou třídou, kterou lze rozkliknout a vede na energetický štítek. Viz nařízení 518/2014.

2. Energetický štítek se pro koncové spotřebitele v místě prodeje vystavuje vždy, i když neobsahuje světelný zdroj. Pokud světelný zdroj obsahuje, tak je štítek trochu odlišný a indikuje navíc energetickou třídu dodávaného světelného zdroje. Viz nařízení.

3. Postih určuje Státní energetická inspekce a je individuální dle konkrétního případu. Nicméně finální nová legislativa ekodesignu ke světelným zdrojům ještě není schválená, takže není známá ani její výsledná podoba ani termín platnosti. Termín 2019 je v tuto chvíli pouze přibližný. Současná legislativa je platná od roku 2013 a vztahuje se na všechny produkty umístěné na trh od platnosti nařízení 874/2012. Ano, jedná se o nařízení EK 874/2012, ale je potřeba pracovat s platným zněním.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* -
Téma:  Osvětlení
tisk