MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

9.4.18 / dotaz č. 92407
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem týkajícím se zadání konstrukce při výpočtu PENB.
Zpracovávám PENB pro rodinný dům, který bude založen na loži z hutněného pěnoskla. Není mi jasné, jakým způsobem zadat konstrukci v tomto místě - skladba stěny je jasná, skladba stěny v místě soklu také, pod touto konstrukcí je však již jen pěnosklo, které ve smyslu obálky budovy vertikálně navazuje na stěnu. Při zadávání by se tedy mělo jednat také o stěnu - stěnu k zemině, jaká je však skladba této konstrukce, jak ji správně zadat, v tomto místě je pouze pěnosklo. Pokud bych tuto "konstrukci" nezadal, dopustil bych se chyby - neseděla by plocha obálka objektu.

Předem Vám děkuji za stanovisko

S pozdravem

Dobrý den, děkujeme, že jste se s důvěrou obrátil na naše středisko s dotazem.

Jestli to správně chápu, tak Vám jde o pěnosklo, které jakoby přesahuje přes svislý průmět soklové části. Osobně myslím, že se tato přesahující část odřízne/zanedbá, tedy se zachová průmět soklové čísti a ve finále Vám souhlasí podlaha se stropem. Vznikne takový obdélník.
Jinak nemáte jak posoudit konstrukci pěnoskla - přesah - jedná se o konstrukci, která ze všech stran přiléhá k zemině - tedy je nemožné její normové zhodnocení.

Co se týče založení na pěnoskle, tak pokud splňuje parametry tepelného izolantu přes hodnotu součinitele tepelné vodivosti, tak je možné násyp zahrnout do skladby podlahy a vypočítat její součinitel prostupu tepla.

Napadají mne varianty.
1) Standardně vypočítat hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí podlahy na zemině, včetně násypu z pěnoskla (při uvažování jako tepelný izolant) a celou skladbu podlahy standardně "uložit" na stávající zeminu včetně jejich tepelně technických parametrů. Mnou doporučená varianta. Která by měla vycházet z projektu - tedy zachování funkčnosti pěnového sklad jako tepelného izolantu po celou dobu životnosti stavby.

2) Ukončit obálku standardně na HI a do sekce "součinitel tepelné vodivosti zeminy dát "lambdu" pěnoskla". Tímto krokem se rovněž sníží tepelná měrná ztráta prostupem tepla do zeminy.

Osobně se kloním k variantě č.1) kdy pěnosklo není pouze podkladní materiál, ale tepelně izolační vrstva. Je ovšem nutné vycházet z projektové dokumentace.

V případě potřeby můžeme vše osobně probrat v našem středisku.

Odpovídá:  Ing., Ph.D. Radim Smolka* - tisk