MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

16.4.18 / dotaz č. 92605
Dobrý den,mám dotaz ke zpracování PENB, kde kromě rodinného domu bude stát samostatná dvojgaráž, která nebude vytápěná. Jedná se o novostavbu. Je nutno zpracovávat PENB i na garáž?
Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu týkajícího se „vypracování PENB na novostavbu samostatné nevytápěné dvojgaráže“ Vám sdělujeme následující:
Povinnosti týkající se povinností stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek při opatřování Průkazu energetické náročnosti budovy při výstavbě nové budovy, při větší změně dokončené budovy a při prodeji a pronájmu upravuje zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění a to v §7a v základních odstavcích (1), (2) a (3). Výjimky jsou potom uvedeny v odst. (5) téhož paragrafu a rozepsány v §7 odst. (5).
Z jedné z těchto výjimek vyplývá, že u budov (tj. i jejich novostaveb) s energetickou vztažnou plochou menší než 50m2 netřeba plnit požadavky na jejich energ. náročnost a není třeba opatřovat si průkaz energetické náročnosti budovy. Ve Vašem případě si je potřeba pod energeticky vztažnou plochou v zásadě představit půdorysnou plochu Vaší dvojgaráže vymezenou vnějším rozměrem jejího obvodového zdiva, což nepředpokládáme, že by bylo více jak 50m2. Za této situace tedy PENB není třeba zpracovávat.
S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda tisk