MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

12.4.18 / dotaz č. 92648
Dobrý den,ráda bych získala cennovou nabídku na fotovoltaiku do RD.
Projekt se již zpracovává.
Hezký den,

protože se jedná o RD ve fázi projektu a není známa historie spotřeb elektřiny mohu Vám nabídnout pouze orientační ceny nejčastěji prováděných instalací fotovoltaických elektráren (FVE) pro potřeby RD. Předpokládám, že budete chtít využít dotační program na podporu FVE Nová zelená úsporám. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které je možné žádat o dotaci na FVE průběžně až do roku 2021 a již vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR.

Ve Vašem případě se bude jednat o oblast podpory C. Efektivní využití zdrojů energie, Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů, kde je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

O dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
podpora na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016, v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Výše dotace je následující:

C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem - dotace 35 000 Kč

C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 dotace 55 000 Kč

C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 dotce 70 000 Kč

C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 dotace 100 000 Kč

C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 dotace 150 000 Kč

Zde jsou obvyklé ceny FVE (vč.DPH) a včetně montáže bez dotace:

Cena FVE o výkonu 2,160 kWp – ohřev vody C3.3 je cca 100 tisíc Kč

Cena FVE o výkonu 2,160 kWp - akumulace přebytků do vody C3.4 je cca 114 tisíc Kč

Cena FVE o výkonu 2,70 kWP - s akumulací do baterií C3.5 je cca 195 tisíc Kč

Cena FVE o výkonu3,24 kWP - s akumulací do baterií C3.6 je cca 210 tisíc Kč

Cena FVE o výkonu 5,4 kWP - s akumulací do baterií C3.7 je cca 425 tisíc Kč

Abyste získala konkrétní návrh a cenu FVE ještě ve stádiu projektu doporučuji toto konzultovat s projektantem elektro, který by měl znát Vaše předpokládané spotřeby elektřiny a měl by umět i FVE optimálně pro Vaše potřeby a dle Vašich požadavků navrhnout.

Pokud si nebude projektant elektro umět s tímto poradit, bude potřebné oslovit firmu, která se instalací FVE zabývá. Ta Vám vše na základě projektu elektroinstalace dokáže navrhnout a následně i zrealizovat.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk