MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

30.4.18 / dotaz č. 93048
Dobrý den, máme v plánu realizovat dotační projekt na úsporu energií z OPPIK. Chceme využít dotaci na úspornou studii z EFEKT. Náš areál se skládá z 9 výrobních a skladových objektů. Předmětem projektu je zateplení 5-ti budov a nový centrální kotel + možná LED na 1 ks objektu. Lze na tento úsporný projekt žádat dotaci? Je zateplení a nový kotel dostatečně zajímavá úspora, abychom dotaci dostali? Jaká zde můžou vznikat rizika?

Děkuji Vám
Vážený pane,
program OPPIK podporuje mimo jiné právě:
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie
- modernizace soustav osvětlení
- zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní,

Podrobnosti najdete na
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iii/

Je vhodné, aby projekt přinesl úsporu 10 až 40 % spotřeby. Zateplení může spotřebu snížit významně u budov, které nejsou vyhřívány odpadním teplem z technologie. Pokud se zateplení týká jen některých budov, může se stát, že z hlediska celkové spotřeby areálu dojde k úspoře jen několika málo %, což zhorší hodnocení projektu a sníží šanci na dotaci.

Dotace je až 50% u malých podnikatelů, 40 % u středních a 30 % u velkých. Pozor: je pravděpodobné, že vaše skutečné náklady budou vyšší, než tzv. způsobilé výdaje, ze kterých se dotace počítá. V praxi tak bude reálná dotace vždy nižší, než výše uvedená procenta.

Realizovaná opatření nesmí být příliš nákladná, pokud projekt bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ, nemůže být projekt podpořen. Naopak u levných opatření bude absolutní výše dotace malá.

Problémem může být nutnost změny projektu během realizace - případné změny je třeba vždy včas projednat s dotačním orgánem.

Významným rizikem je přehnaný optimismus při návrhu úspor. Pokud např. projektová úspora bude 40 %, ale vy v praxi ušetříte méně, může to být důvodem k vracení dotace.

Rozhodně doporučujeme nechat zpracovat studii, která vyčíslí potenciál úspor a případně i zhodnotí vhodnost pro žádost do OPPIK. Můžete využít program EFEKT:
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/efekt_vyzva_18_2f_dobra-praxe.pdf

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk