MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

8.10.08 / dotaz č. 9419
Dobrý den,
Dovoluji se na Vás obrátit ve věci možného tepelného mostu. Je možné při stavbě NED vyzdít šikmou štítovou zeď až k vodorovnému bednění střechy nebo je nutné nechat mezi zdí a bedněním mezeru a tu při zateplování podkroví vyplnit vatou z důvodu tepelného mostu touto stěnou. Štítová zeď z Porothemu 30cm bude zateplena z vnějšku 18 cm EPS, podkroví bude zatepleno 30cm vaty. Jak velký tepelný most v případě vyzdění štítu až k bednění vzniká (tato varianta se mi zdá z hlediska statiky jistější)?

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravemZdravím. Pokud tomu dobře rozumím, tak se jedná o styk štítové stěny a střechy. Na toto budu odpovídat, pokud jsem to špatně pochopil, tak prosím o upřesnění.
1. Pokud se jedná o novstavbu domu, tak doporučuji nedávat tepelnou izolaci mezi krokve ale použít nadkroevní tepelnou izolaci. Buď s využitím nadkrokevních držáků od firmy Rockwool nebo položením desek z polyuretanu na bednění střechy a nebo položením na bednění střechy následující souvrství: 1x foalbit (parotěsná izolace a zároveň vodotěsná izolace během stavby), pěnový polystyrén, celkem 350 mm, z čehož poslední vrstva může být desky s nakašírovanou asfaltovou lepenkou, dále kontralatě přichycené dlouhými šrouby do krokví, ne konci krokví je možné dát fošnu v místě kontralatí na krokve, čímž se přenese šikná síla. V ideálním příadě doporučuji, aby krokve byly ukončeny uvnitř objektu a přesah střechy byl tvořen pouze kontralatěmi, popřípadě zesílenými kontralatěmi. Tak se vyhnete tepelnému mostu, ale zejména možnosti infiltrace vodní páry krokvemi (vždy se najde prasklina, kterou není možné parotěsně uzavřít).
2. Pokud bude tepelná izolace mezi krokvemi, tak je potřeba zajistit její napojení na obvodovou tepelnou izolaci. Dokonce by v místě zdiva měla být zesílena. Statika v tomto směru není rozhodující, protože štítová stěna, pokud není stažena železobetonovým věncem, nemá žádnou únosnost na vodorovné zatížení - tedy nemůže zachytávat případné vodorovné síly od krovu. Spíše krov drží tuto stěnu. Tedy: Nad rovinou ztužujícího věnce není ze statckého hlediska podstatné, zda zeď bude až pod bednění či nikoliv, z hlediska tepelných mostů je nutné mít na hlavě štítové zdi tepelnou izolaci.
3. nezapomeňte důkladně izolovat všechny konstrukce prostupující tepelnou izolací. Setkal jsem se např, s tím, že si majitel stěžoval, že mu zatéká okolo komínu. Nebylo to zatékání, ale kondenzace vodní páry na betonovém komínu, který procházel tepelnou izolací. Po jeho zaizolování v půdním meziprostoru problémy přestaly. Obdobný případ jsem zažil, kdy tepelnou izolací procházelo odvětrání kanalizace.
4. pozor na elektrikáře a prostupy skrz parozábranu. Velmi často vše prořežou, takže problém je na světě.
Zdraví
Roman Šubrt

"*go090709"
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - tisk