MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.5.18 / dotaz č. 94233
Dobrý den,
bydlíme v bytovém domě a měla bych dotaz ohledně vyúčtování záloh za rok 2017, které jsme obdrželi od správy domů. Po vyúčtování nám přišlo opravné vyúčtování, ve kterém byl nedoplatek za studenou vodu o 100 % vyšší, než nedoplatek původní. Opravné vyúčtování bylo vystaveno na základě reklamace, kterou jsme nepodávali. Chtěla jsem se zeptat, jak je technicky možné, že dojde k podobnému pochybení, jakým způsobem se obvykle provádí odečty, zda může např. dojít k záměně vodoměrů, kdo odečty provádí. Zároveň budu ráda za doporučení, jak výrazněji za vodu ušetřit. Liší se cena vody u různých dodavatelů?
Předem děkuji za odpověď.
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu uvádím k jednotlivým bodům:
- Za správnost rozúčtování odpovídá majitel domu (správa domů, SBD, SBJ apod.) Na tom nic nemění ani skutečnost, že vyúčtování zpracovává pověřená firma.
- Odečty hodnot poměrových měřičů spotřeby tepla a vodoměrů může provádět pracovník firmy, která bude rozúčtování zpracovávat, případně majitel domu. Vždy je vhodné, aby odečtům byl přítomen zástupce domu, případně bytu a podpisem potvrdil správnost údajů.
- Cena vody od jednotlivých dodavatelů se liší, ale v jednotlivých obcích bývá vždy jen jeden dodavatel a cena vody shodná pro všechny porovnatelné odběratele.
V rozúčtování by měly být uvedeny všechny výchozí údaje, u dodávky studené vody zejména počáteční a konečný stav vodoměru a jednotková cena. Pokud se ceny mění v průběhu roku, pak uvést i ceny v jednotlivých obdobích
V opravném vyúčtování by měly být uvedeny důvody opravy. Pokud není rozúčtování srozumitelné, je možno podat podle §8 odst. (2) zákona č. 67/2013 Sb. ke správnosti vyúčtování námitky majiteli domu.
§ 8.
(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Pro vyčerpávající zodpovězení Vašeho dotazu doporučuji osobní konzultaci v našem Energetickém konzultačním a informačním středisku v Č. Budějovicích. Je vhodné dohodnout termín a čas konzultace na tel. 387 312 580. K této bezplatné konzultaci vzít sebou původní a opravené rozúčtování, případně další doklady týkající se rozúčtování nákladů

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB