MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

6.6.18 / dotaz č. 94443
Jak je to s přebytečnou el. energií kterou vyrobím v rod. domku fotovoltickou elektrárnou?
1. přebytek dodám do veřejné sítě. Kteří dodavatelé vykupují tuto elektřinu a za jakých popdmínek a cenu.
2. existují pokuty při překročení dodávky elektřiny, která překročí 75% vlastní spotřeby vyrobené el.energie.
Dobrý den,
1. přebytek si můžete dohodnout se svým dodavatelem elektrické energie, případně ho změnit a novou smlouvu už řešit i s ohledem na Vaší výrobnu elektrické energie. Současné výkupní ceny se pohybují kolem 600 Kč/MWh, pokud od Vás vykupuje Váš dodavatel EE. Pokud vykupuje někdo jiný, pak se výkupní cena pohybuje kolem 300 Kč/MWh. Záleží také na tom o jaký se jedná zdroj. Jestli o zdroj zprovozněný před 31. 12. 2016 a nebo o zdroj zprovozněný po 1.1. 2017.

2. Souvisí to s bodem 1. Záleží na tom jak je zdroj nadefinován a jak je přihlášen. Jestli je to zdroj pouze na rodné číslo, nebo jestli se jedná o licencovanou výrobu. Pro přesnou odpověď je třeba tyto údaje vědět. Může se jednat o mikrozdroj bez přebytků, ale i o zdroj zapojený dříve, který může čerpat i státní dotace z OTE a podobně. Zkrátka zjednodušeně lze říci, že záleží jaká pravidla odběru jsou nadefinována.
Odpovídá:  Ing. Milan Vich* - tisk