MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.6.18 / dotaz č. 94447
Dobrý den

obrátila se na mne nezisková organizace patřící církvi, zda je možná dotace na obnovitelné zdroje v rámci rekonstrukce objektu. Je taková dotace možná na samostané OZE, případně jaká další opatření je nutno provést? Jaké jsou podmínky pro dotaci?

Děkuji
Dobrý den,
omlouvám se za pozdní odpověď, špatně jsem si Váš dotaz předali v rámci našeho střediska EKIS. Dotace na instalaci obnovitelných zdrojů energie v rámci rekonstrukce objektu nabízí v podstatě všechny dotační programy - OPŽP, OP PIK, Zelená úsporám, IROP, Kotlíková dotace. Každý z dotačních programů je zaměřen na jiný typ budov a jiné typy příjemců.
Ve Vašem případě bude pravděpodobně možné žádat o dotaci z dotačního programu OPŽP. Je zde 100. výzva v rámci Prioritní osy 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Je podporována výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Je podporována také instalace fotovoltaického systému a instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. V typech příjemců jsou zahrnuty Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, příspěvkové organizace i nestátní neziskové organizace. 100. výzva OPŽP probíhá až do 31.01.2019. K žádosti je potřeba energetický posudek, projekt, rozpočet. Tyto dokumenty může poptat u firem, které se tímto zabývají (příklad poptávky u ATELIER DEK: https://zakazky.atelier-dek.cz/poptavka/. Podrobnosti k 100. dotační výzvě jsou zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva.
S pozdravem
Tomáš Kupsa
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa - EKIS Praha DEK tisk