MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.10.08 / dotaz č. 9447
Dobrý den.

Obracím se na Vás s prosbou o posouzení účinnosti zateplení stropu mezi obytnými místnostmi a nevytápěnou půdou. Strop je tvořen trámy 120x180mm, vzdálenost mezi trámy 740mm. Složení stropu je: vápenná omítka 10 až 15mm na rákosovém podbití, prkna tloušťky 20mm, vzduchová mezera 80 až 90mm, prkna tloušťky 20mm, škvárový násyp 70mm, vápenná malta 20 až 30mm, půdovky 20mm. Navržené řešení je otevření vzduchových mezer a nafoukání minerální vlnou. Domnívám se, že takto provedené zateplení bude mít minimální účinnost. Jsem přesvědčen, že zcela uzavřené dutiny, které vzhledem ke svým rozměrům prakticky neumožňují proudění vzduchu jsou dobrým izolantem. Tepelná vodivost například čedičové vaty je dvojnásobkem tepelné vodivosti vzduchu. Dále pak zaplnění dutin nevyřeší problém s tepelnými mosty tvořenými dřevěnými trámy. Osobně bych se přikláněl spíše k izolování podlahy půdy dřevěnými rošty tloušťky cca 120mm vyplněnými čedičovou vatou a pokryté deskami z vhodného paropropustného materiálu. Můžete mi sdělit prosím tepelný odpor stropu se vzduchovou mezerou, stropu s dutinami zaplněnými minerální vlnou a stropu s povrchovou izolací podlahy půdy? Domnívám se, že řešení se zafoukáním dutin je vzhledem k účinnosti příliš pracné a nákladné, a že ušetřené prostředky by se mohly vložit do izolování povrchu. Děkuji.

S pozdravem
Vážený pane,
určitě jsem již na tenhle dotaz odpovídal v poradně NAZELENO. Nicméně zde je odpověď ještě jednou.
Teplo je uzavřené dutině přenášeno jednak konvekcí (teplý vzduch stoupá vzhůru) a jednak radiací (tepelným sáláním). Tepelný odpor uzavřené vzduchové vrstvy o tloušťce 100mm je 0,16m2.K/W. Takto silná čedičová vata má tepelný odpor přibližně 2,3 t.j.14x větší než ten vzduch!!! Po vyplnnění t mezery čedičovou vatou se rozhodně zlepší izolační vlastnosti stropu. 100mm tepelné izolace je v případě stropu málo (viz např.http://www.rockwool.cz/sw16408.asp) a je zde problém tepelných mostů trámů. Obvykle se ještě dává další vrstva izolace na podlahu půdy. Pokud vám nevadí snížení výšky půdy, pak je lepší izolovat podlahu půdy zhruba tak jak to navrhujete, s tím, že celková tloušťka by měla respektovat platná doporučení (viz výše).
Když by jste izolovat jen podlahu půdy tak odstraňte ty půdovky a škváru (výrazně to odlehčí strop,což je žádoucí protože je třeba počítat s tím, že ta izolace a desky také něco váží) a dejte na prkna parotěsnou zábranu.

"*go150709"
Odpovídá:  Mgr. Karel Murtinger* - tisk