MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.10.08 / dotaz č. 9448
Dobrý den.

Obracím se na Vás s prosbou o posouzení účinnosti zateplení stropu mezi obytnými místnostmi a nevytápěnou půdou. Strop je tvořen trámy 120x180mm, vzdálenost mezi trámy 740mm. Složení stropu je: vápenná omítka 10 až 15mm na rákosovém podbití, prkna tloušťky 20mm, vzduchová mezera 80 až 90mm, prkna tloušťky 20mm, škvárový násyp 70mm, vápenná malta 20 až 30mm, půdovky 20mm. Navržené řešení je otevření vzduchových mezer a nafoukání minerální vlnou. Domnívám se, že takto provedené zateplení bude mít minimální účinnost. Jsem přesvědčen, že zcela uzavřené dutiny, které vzhledem ke svým rozměrům prakticky neumožňují proudění vzduchu jsou dobrým izolantem. Tepelná vodivost například čedičové vaty je dvojnásobkem tepelné vodivosti vzduchu. Dále pak zaplnění dutin nevyřeší problém s tepelnými mosty tvořenými dřevěnými trámy. Osobně bych se přikláněl spíše k izolování podlahy půdy dřevěnými rošty tloušťky cca 120mm vyplněnými čedičovou vatou a pokryté deskami z vhodného paropropustného materiálu. Můžete mi sdělit prosím tepelný odpor stropu se vzduchovou mezerou, stropu s dutinami zaplněnými minerální vlnou a stropu s povrchovou izolací podlahy půdy? Domnívám se, že řešení se zafoukáním dutin je vzhledem k účinnosti příliš pracné a nákladné, a že ušetřené prostředky by se mohly vložit do izolování povrchu. Děkuji.

S pozdravem
Vážený pane,
v té uzavřené dutině je teplo přenášeno konvekcí (teplý vzduch stoupá vzhůru) a radiací (tepelným sáláním).Udává se, že tepelný odpor uzavřené vzduchové vrstvy o tloušťce nad 100mm je 0,16m2.K/W. 100mm silná vrstva čedičové vaty má tepelný odpor přibližně 2,3 t.j.14x větší. Pokud vyplníte tuto mezeru čedičovou vatou rozhodně to výrazně zlepší izolační vlastnosti stropu. 100mm tepelné izolace se ale dnes považuje za nedostatečné zateplení stropu (viz např.http://www.rockwool.cz/sw16408.asp) a také je zde ještě problém tepelných mostů těch trámů. Obvykle se proto ještě přidává další vrstva izolace na podlahu půdy. Pokud vám nevadí zmenšení prostoru (výšky) půdy, pak je pochopitelně možné izolovat jen podlahu půdy. Důležité je aby prostor mezi trámy byl opravdu těsný a nedocházelo tam k výměně vzduchu, jinak by se efekt izolace podstatně snížil. V mém domě jsem například zjistil, že jsou značné netěsnosti u obvodových zdí.
Když bydete izolovat jen podlahu půdy tak odstraňte ty půdovky a škváru (výrazně to odlehčí strop,což je žádoucí protože je třeba počítat s tím, že ta izolace a desky také něco váží) a dejte na prkna parotěsnou zábranu.

"*go150709"
Odpovídá:  Ing. Světlana Votavová* - tisk