MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.6.18 / dotaz č. 94654
Dobrý den,

máme bytový dům, který je po revitalizaci (zateplení atd.), jako zdroj ÚT má vlastní plynovou kotelnu, příprava TV je lokálně v bytech pomocí ele. zás. ohřívačů. Na tento BD byl v 5/2015 vypracován průkaz ENB, který reflektuje tento popsaný stav stav. Od té doby se nic zásadního nezměnilo.

Letos v r. 2018 bude provedena rekonstrukce kotelny, kdy staré plyn. kotle budou nahrazeny za nové kondenzační plynové kotle.

Dotaz č.1) je v tomto případě, kdy bude provedena výměna starých plynových kotlů za nové účinnější kotle (rovněž plynové), nutno zpracovat nový průkaz ENB?

Dotaz č.2) A jak by to bylo obecně v případě, kdy instalovaný tep. výkon by byl vyšší než 200 kW. Započítává se do tohoto inst. tep. výkonu i lokální ohřev TV?

Děkuji Vám za odpověď.

Vážený pane kolego,

povinnosti ohledně Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) jsou uvedeny v zákoně 406/2000 Sb., §7a. V odstavci 4 se uvádí:
"Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody."

Z toho plyne, že při výměně zdroje tepla je nutné PENB zpracovat znovu. Nový kotel bude mít patrně jinou účinnost a spotřebu elektřiny na provoz. Změny v PENB se tedy projeví hlavně v celkové spotřebě energie a spotřebě primární neobnovitelné energie.

Pokud má zdroj tepla v budově (jde o součet všech zdrojů, tedy vytápění + TV) výkon přes 200 kW, musí být součástí PENB Energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Viz §9a odst. 1 zákona 406/2000 Sb.

Přejeme příjemné bydlení!

K. Srdečný, EkoWATT