MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.6.18 / dotaz č. 94771
Dobrý den. Chystám se prodat byt v bytovém domě. V domě jsou 3 byty + v přízemí je prodejna. Každý byt má jiného majitele. Dům nemá sdružení vlastníků. Chtěl bych se tedy dotázat, zda v takovém případě mám povinnost nechat vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy?
Dobrý den, tuto povinnost máte viz. zákon 406/2000 Sb z kterého uvádím Vaše povinnosti

Vlastník jednotky (bytu) je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v
informačních a reklamních materiálech při:
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - tisk