MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

13.10.08 / dotaz č. 9494
Dobrý den,koupili jsme starší dům ,který budem rekonstruovat a poněvadž doposud bylo vše na elektřinu a dostupnost jiných zdrojů je omezená proto bych se chtěl informovat na možnost výroby elektrické energie na střeše rodinného pomocí fotovoltaických panelů,nebo jiné možné možné alternativy. Je pravda ,že v tomto oboru jsem laik a hledám dostupné materiály a technologie výhodné pro rodiný dům s běžnou údržbou.
S pozdravem
Odpověď na dotaz.

Vážený pane,
výroba elektřiny na střeše rodinného domku je možná a v současné době se tento systém velmi rozšiřuje. Je k tomu nezbytné, aby střecha rodinného domu byla svou plochou orientována převážně na jižní stranu, respektive od jihovýchodu na jihozápad. To je zásadní předpoklad. Sklon střechy nejlépe v rozmezí od 30 do 40°od horizontální roviny. Může být i klasických 45°, jak zpravidla sedlové střechy bývají.
Princip spočívá v tom, že na příznivě situovanou plochu střechy se na lehkou rámovou konstrukci instalují solární panely v množství takovém, aby byl zajištěn dostatečný vyráběný elektrický výkon pro potřeby domácnosti. Většinou se vystačí se špičkovým výkonem 5 kWp.Tento výkon je také mezním výkonem pro poskytování dotací ze strany státu na realizace těchto projektů. Je možné instalovat i vyšší výkony, ale bez možností státních přízpěvků. Závisí na požadavcích investora.
Pro výkon 5 kWp je třeba instalovat 20 až 25 ks solárních panelů, podle jejich elektrických výkonů..V současné době je k dispozici řada solárních panelů, kde jejich plocha je cca 1,3 m2 a jejich výkony se nejčastěji pohybují od 200 do 260 Wp na jeden panel. Při výběru solárních panelů je třeba brát také zřetel na jejich účinnost a volit panely s vyšší účinností (nad 15%).
Vyrobená elektřina ze solárních panelů se vede do tak zvaných střidačů, kde se ze stejnosměrného vyráběného napětí stane střídavé napětí v hodnotě do 3x400V určené ke konzumnímu využití v domácnosti. Soustava je dáje vybavena elektroměrem ke kontrole vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu. Touto soustavou lze využívat vyráběnou elektřinu pouze pro vlastní spotřebu, kdy se budˇzcela nebo částečně vytěsňuje elektřina nakupovaná. Zde je možné s výhodou využít tak zvaných zelených bonusů, což je finančně výhodný příspěvek na každou spotřebovanou kWh ze solární soustavy.
Mimo vlastní spotřeby je možno vyrobenou elektřinu také dodávat a prodávat do distribuční sítě, kdy je výkupní cena elektřiny hodnocena částkou 13,46 Kč/kWh.
Ze soustavy 5 kWp lze ročně získat v příznivém případě až 5 000 kWh/r a náklady na pořízení popsané fotovoltaické soustavy se pohybují orientačně na úrovni 800 - 950 tis.Kč.

Doplnění.
Pro celoroční využití je u FVE ovšem třeba počítat vhodnou akumulací, což vzhledem k nepoměru výroby v letních a zimních měsících (cca jen 20-30% letního maxima) bude problém.
Výroba elektrické energie prostřednictvím větrné nebo vodní energie je možná, ale předpokládá samozřejmě specifické přírodní podmínky.
Poslední možností je výroba elektřiny prostřednictvím generátoru (palivový článek neuvažuji) poháněného především pístovým spalovacím motorem. Palivem může být propan, ELTO případeně zemní plyn ( ten by byl nejvhodnější ale vzhledem k charakteristice objektu). Samozřejmě se předpokládá využití odpadního tepla pro vytápění a přípravu TV (kogenerace). Takováto zařízení se ovšem v ČR nevyrábí (a asi ani neprodává). Pokud bydlíte blízko hranic s Německem nebo Rakouskem, možná by jste měl šanci tam....

"*go150709"
Odpovídá:  Ing. Karel Zelený* - tisk