MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.10.08 / dotaz č. 9511
Dobrý den,

obracím se na Vás, jakožto odborného poradce, s prosbou o zodpovězení níže uvedeného problému.
Kupuji právě dokončovaný přízemní byt ( nepodsklepený ), výšku základové desky neznám, ale dle stavitele údajně 2m ( nepotvrzeno ), ve kterém nastal problém s výškou EPS, respektive se domnívám, že firma nedodala potřebnou izolaci do podlah.

Skladba izolace od základové desky je následující: ipa-hydroizolace, poté 4-5cm EPS ( přesný druh neznám nebo výrobce neznám ), papírová folie a na ni 6cm betonu-stěrky.

Jelikož mám možnost tuto vadu ( je-li to vlastně vůbec vada ) reklamovat, rád bych se s Vámi poradil na řešení tohoto problému.
Nejsem odborník na izolace, ale dle několika zdrojů by měla být výška EPS dle normy min. 60mm. Vyčetl jsem, že existuje i lepší EPS, s lepšími parametry o jehož instalování do podlahy pochybuji.
Rád bych se Vás zeptal, zda tato izolace odpovídá min. dle normy (typ EPS nejsem schopen posoudit ), případně jakou lze žádat kompenzaci za nedostatečné odizolování.

Nevím zda případně vrtáte sondy do podlah nebo zjišťujete vlastnosti materiálů v podlaze, ale rád bych se, bude-li to z hlediska kompenzace nutné ( je-li oprávněná ), obrátil na odborníka který bude schopen tuto situaci posoudit, resp. např. naměřit a spočítat tepelné ztráty.

Děkuji za odpověď


Dobrý den,

Výška základové desky 2 m je hodně nereálné číslo, takto vysoké desky se nedělají. Výška základové desky se zpravidla pohybuje od 250 - 500 mm. Do podlah nad terénem se dává tolik tepelné izolace, aby podlaha jako celek splnila minimálně požadovaný součinitel prostupun tepla U = 0,38 W(m2K) do vzdálenosti 1 m od kraje podlahy a U = 0,45 W/(m2K) ve vzdálenosti větší než 1 m. Tepelně technické parametry EPS jsou u většiny výrobků podobné. Tloušťka tepelné izolace by měla být cca 70 - 90 mm. Pokud máte v podlaze 40 - 50 mm EPS, nebude pravděpodobně splňovat normové požadavky. Skutečná tloušťka tepelné izolace se dá zjistit pouze sondou (vrtačkou se kce vyvrtá sonda a zjistí se skutečná skladba). Doporučuji provést sondu, a dle skutečného stavu skladby spočítat součinitel prostupu tepla konstrukcí a porovnat s normovými požadavky. Požadavky normy z hlediska součinitele prostupu tepla jsou závazné dle vyhlášky č. 137/1998 Sb o Obecných technických požadavcích na výstavbu.

Pokud máte nějaké další dotazy navrhuji objednat se do naší poradny EKIS na osobní konzultaci, které jsou v pondělí nebo ve čvtrtek od 13 - 17 hodin, po předchozím objednání.

S pozdravem
Ing. Gabriela Krajcarová

"*go150709"
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - tisk